Damlacık ayırıcı

Tip TAHeco

Sıvı partiküllerin ayrılması, basit ve verimli

Tip TAHpro

Daha yüksek ayırma gereksinimi için buğu çözücü dahil