Odstredivý ventilátor
FRv 200

Ďalšie informácie

Priamo poháňaný odstredivý ventilátor

s plastovým držiakom a tlmičom vibrácií vhodným pre akúkoľvek montážnu polohu.

Preprava agresívnych a výbušných plynov

Odstredivý ventilátor FRv 200 prepravuje agresívne plyny, prípadne aj výbušné plyny, pary a hmly. Prispieva tak k ochrane ľudí a životného prostredia. Priamy pohon prostredníctvom trojfázového motora IEC-34 zabraňuje deformácii montážnej polohy v prípade poruchy.

*K dispozícii aj v bielej farbe