Takfläkt
FDv / FDvF 250

Ytterligare information

Takfläkt med reduktion FDv

För transport av aggressiva gaser, ångor och dimma.

Takfläkt Flat FDvF

För transport av aggressiva gaser, ångor och dimma.

Transport av aggressiva och explosiva gaser

Takfläkten FDv/FDvF 250 transporterar aggressiva gaser och som tillval även explosiva gaser, ångor och dimma. Den bidrar därmed till att skydda människor och miljö. Den direkta drivningen via en IEC-34 trefasmotor undviker deformation av installationsläget i händelse av ett fel.

*Finns även i vitt