Wentylator dachowy
FDv / FDvF 110+

Dalsze informacje

Wentylator dachowy z redukcją FDv

do przesyłania agresywnych gazów, par i mgieł

Wentylator dachowy płaski FDvF

do przesyłania agresywnych gazów, par i mgieł

Transportowanie gazów agresywnych i wybuchowych

Wentylator dachowy FDv/FDvF 110+ transportuje gazy agresywne, opcjonalnie również gazy wybuchowe, pary i mgły. Tym samym przyczynia się do ochrony ludzi i środowiska. Bezpośredni napęd poprzez silnik trójfazowy IEC-34 pozwala uniknąć deformacji pozycji montażowej w przypadku awarii.

*Dostępne również w kolorze białym