Privacybeleid

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat informatie zoals burgerlijke naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum.

Aangezien deze gegevens bijzondere bescherming genieten, verzamelen wij ze alleen voor zover dat technisch noodzakelijk is. Hieronder leggen wij uit welke informatie wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze wordt gebruikt.

Onze gegevensbeschermingspraktijk is in overeenstemming met de voorschriften van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de wet op de telemedia (TMG). Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen, verwerken en opslaan voor de verwerking van aanvragen en, indien nodig, voor de verwerking van bestellingen/contracten. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verdere doeleinden die in de toestemming zijn vermeld, bijvoorbeeld voor informatie over aanbiedingen via een nieuwsbrief, enz. als u daarvoor vooraf apart toestemming hebt gegeven.

1. verantwoordelijk orgaan in de zin van § 13 lid 1 TMG / § 3 lid 7 BDSG

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-mail: funken(at)funken.de

2 Anoniem / Pseudoniem gebruik van de internetsite

In principe kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken.

Anonieme gebruiksgegevens verwijzen vanaf het begin niet naar een geïdentificeerde of identificeerbare persoon of worden achteraf zodanig geanonimiseerd dat geen of geen verdere identificatie van de persoon kan plaatsvinden.

Gepseudonimiseerde gebruiksgegevens worden niet samengevoegd met de gegevens van de drager van het pseudoniem. Er worden geen pseudonieme gebruiksprofielen aangemaakt.


3 Speciale functies van de website

Onze website biedt u verschillende functies waarvan het gebruik gepaard gaat met het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens door ons. Wij leggen hieronder uit wat er met deze gegevens gebeurt:

 • Contactformulier(en):
  Wij gebruiken de via ons contactformulier(en) verzamelde gegevens uitsluitend voor de verwerking van de via het contactformulier(en) ontvangen aanvragen. Na de verwerking van de aanvragen worden de verzamelde gegevens onmiddellijk gewist, tenzij er wettelijke bewaartermijnen gelden.
 • Nieuwsbrief:
  De gegevens die in het registratieformulier van onze nieuwsbrief worden geregistreerd, worden door ons uitsluitend gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief, waarin wij u informeren over al onze diensten. Na registratie sturen wij u een bevestigingsmail met een link waarop u moet klikken om de registratie voor onze nieuwsbrief te voltooien (dubbele opt-in). U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken. Uw gegevens worden door ons binnen zes maanden na afmelding verwijderd. Ook als u uw abonnement niet voltooit, worden uw gegevens binnen zes maanden door ons gewist.


4. kredietbeoordeling / scoring

Voor zover wij voorschotten verstrekken, behouden wij ons het recht voor om, ter bescherming van onze legitieme belangen, op basis van mathematisch-statistische procedures kredietwaardigheidsinformatie in te winnen bij de volgende onderneming(en):

 • Creditreform Bonn Domschke & Rossen KG, Graurheindorfer Str. 92, 53117 Bonn(www.creditreform-bonn.de)

  Voor dit doel geven wij de voor een kredietbeoordeling vereiste persoonsgegevens door en gebruiken wij de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedures. Hierbij wordt het toekomstige risico op wanbetaling van de klant afgeleid aan de hand van een groot aantal kenmerken, zoals inkomen, adresgegevens, beroep, burgerlijke staat en eerder betalingsgedrag. Het resultaat wordt uitgedrukt in de vorm van een betalingswaarde (de zogenaamde score). De aldus verkregen informatie vormt de basis voor onze beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.

  De keuze voor een van de aangeboden betalingsmethoden is echter niet afhankelijk van dergelijke informatie.


5. gegevensoverdracht / doelbinding

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door als dit voor ons noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen, met name om een gesloten overeenkomst te verwerken. Persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, behalve voor de vermelde doeleinden van contract- en betalingsverwerking.

Als u ons persoonsgegevens verstrekt in het kader van een uitdrukkelijke toestemming, worden deze gegevens alleen gebruikt voor het doel waarop de toestemming is gebaseerd en waarmee u vooraf hebt ingestemd. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk vereist is voor het beoogde doel van de gegevensverzameling. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal rekening worden gehouden met uw belangen die bescherming verdienen. Informatie over de over u opgeslagen gegevens kunt u krijgen bij het verantwoordelijke bureau.


6 Statistische analyse van de bezoeken aan deze website

Wij verzamelen, verwerken en bewaren de volgende gegevens wanneer deze website of afzonderlijke bestanden op de website worden geraadpleegd: IP-adres, website van waaruit het bestand is opgevraagd, naam van het bestand, datum en tijdstip van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens en verslag over het succes van de toegang (het zogenaamde web-logboek). Wij gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van onze website en voor statistische doeleinden.
Daarnaast gebruiken we de volgende plugins en actieve scriptinhoud om het bezoek aan deze website te evalueren:

 • Google Analytics:

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van verschillende technieken, waaronder zogenaamde 'cookies', die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van deze website door bezoekers mogelijk maken. De door Google Analytics verkregen informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgegeven aan servers van Google die zich in landen buiten de lidstaten van de Europese Unie kunnen bevinden en, indien van toepassing, buiten de landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Door IP-anonimisering te activeren binnen de Google Analytics tracking code van deze website, wordt uw IP-adres door Google geanonimiseerd voordat het wordt doorgegeven. Deze website gebruikt een Google Analytics tracking code die is uitgebreid door de exploitant gat._anonymizeIp(); om alleen geanonimiseerde verzameling van IP-adressen mogelijk te maken (zogenaamde IP-masking). In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat Google-cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de Google-cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. De beveiligings- en gegevensbeschermingsbeginselen van Google Analytics zijn te vinden op http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.


7. informatie over het gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op verschillende pagina's om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. De zogenaamde "cookies" zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Het plaatsen van een cookiebestand wordt ook wel "het plaatsen van een cookie" genoemd. U kunt uw browser zelf naar wens instellen, zodat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies, van geval tot geval beslist of u deze accepteert of in het algemeen accepteert of in het algemeen uitsluit. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijv. om te herkennen dat uw pc reeds een verbinding met een webaanbieding heeft gehad (permanente cookies) of om laatst bekeken aanbiedingen te bewaren (sessiecookies). Wij gebruiken cookies om u meer gebruiksgemak te bieden. Om onze comfortfuncties te kunnen gebruiken, raden wij u aan de acceptatie van cookies voor ons webaanbod toe te staan.

8. gegevensbeveiliging en -bescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonsgegevens worden tijdens het verzamelen, opslaan en verwerken door technische en organisatorische maatregelen zodanig beschermd dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Wij kunnen bij communicatie per e-mail geen volledige gegevensbeveiliging garanderen, dus raden wij u aan informatie die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist per post te versturen.


9 Automatische e-mailarchivering
Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat ons mailsysteem over een automatische archiveringsprocedure beschikt. In dit geval worden alle inkomende en uitgaande e-mails om redenen van belastingrecht (GoBD §§ 146, 147 AO) en handelsrecht doorgaans digitaal en op een controleerbare wijze gearchiveerd. De opslagperiode kan tot 10 jaar bedragen. Voor verdere vragen over deze digitale archivering kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Bovendien willen wij u erop wijzen dat u ons de sollicitatiedocumenten uitsluitend in pdf-formaat wilt toesturen. Ingepakte (WinZip, WinRAR, 7Zip, enz.) bestanden worden niet door onze beveiligingssystemen toegelaten. Uw sollicitatiedocumenten worden niet gecodeerd verzonden. Wij gaan ervan uit dat wij uw sollicitatie e-mails ook ongecodeerd kunnen beantwoorden. Als u dit niet wenst, laat ons dat dan weten in uw sollicitatiemail. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofde inzage van sollicitatiedocumenten door derden tijdens de verzending van ongecodeerde e-mails.


10. contactpersoon voor gegevensbeschermingsvraagstukken - functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Patrick Scholz
Adres: ASGARD Datentechnik - Inh. Patrick A. Scholz, Westfalenstraße 32, 53844 Troisdorf
E-mail: DSB-Funken(at)asgard.net


11. herroeping van de toestemming - verzoeken om gegevensinformatie en -wijzigingen - verwijdering en afscherming van gegevens

Volgens de federale wet op de gegevensbescherming heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Uw gegevens worden dan verwijderd indien dit niet in strijd is met de wettelijke voorschriften. U kunt een aan ons verleende toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken te allen tijde intrekken. U kunt te allen tijde verzoeken om informatie, verwijdering en correctie van uw gegevens en ook suggesties sturen naar het volgende adres:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-mail: funken(at)funken.de
Fax: +49 (0) 2242 / 92 09 11