Radialinis ventiliatorius
FRv 125

Daugiau informacijos

Tiesiogiai varomas radialinis ventiliatorius

su plastikine konsole ir vibracijos slopintuvu, tinkamu bet kuriai montavimo vietai.

Ėsdinančių ir sprogių dujų išleidimas

Radialinis ventiliatorius FRv 125 ištraukia koroziją sukeliančias dujas, taip pat sprogstamąsias dujas, garus ir rūką. Taip jis padeda apsaugoti žmones ir aplinką. Tiesioginė pavara per IEC 34 trifazį variklį neleidžia deformuotis įrengimo padėčiai, jei įvyktų gedimas.

* taip pat galima įsigyti baltos spalvos