Καλούπια εξαερισμού

Προσφέρουμε καλούπια εξαερισμού σε συνεργασία με τη μητρική μας εταιρεία - HoKa GmbH.

Θα χαρούμε να είμαστε δίπλα σας και να σας συμβουλεύσουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας!

Τηλέφωνο: +49 (0) 2242 / 92 09 0
E-mail: funken(at)funken.de

Προς τα πρόσωπα επικοινωνίας

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον κατάλογο για τα καλούπια εξαερισμού.

Λήψη καταλόγου