Μικρός ακτινικός ανεμιστήρας
FRv 075

Περισσότερες πληροφορίες

Έκδοση C - με πλαστικό βραχίονα

με πλαστικό βραχίονα και αποσβεστήρα κραδασμών κατάλληλο για κάθε θέση εγκατάστασης.

Έκδοση F - με πλαστική φλάντζα

Πλαστική φλάντζα με στεγανοποίηση και αποσβεστήρα κραδασμών κατάλληλη για οποιαδήποτε θέση εγκατάστασης.

Μεταφορά επιθετικών και εκρηκτικών αερίων

Ο μικρός ακτινικός ανεμιστήρας FRv075 μεταφέρει επιθετικά αέρια, ατμούς και ομίχλη, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Προαιρετικά, η θύρα βαλβίδας διατίθεται με πλαστικό βραχίονα ή πλαστική φλάντζα.

*διατίθεται και σε λευκό