Ο διαχωριστής στροβιλισμού

Κύρια χαρακτηριστικά

  • Καλή απόδοση διαχωρισμού ακόμη και με υψηλό φορτίο υγρών στο ρεύμα αερίου (επίσης με περιεκτικότητα σε στερεά)
  • Προδιαχωρισμός, σε περίπτωση συμπύκνωσης σε σωλήνες και καμινάδες με σχετικά μεγάλα σταγονίδια στο ρεύμα αερίου
  • Πρόληψη των εναποθέσεων στις γραμμές εξαγωγής αέρα
  • Ανθεκτικό στη διάβρωση, μη ευαίσθητο στη βρωμιά, ανθεκτικό στα περισσότερα υδατικά οξέα και αλκάλια και πολύ ανθεκτικό
  • Σχεδιασμός για οριζόντια και κατακόρυφη ροή αέρα ή για κατάσταση εγκατάστασης 45° (η θέση της αποχέτευσης συμπυκνωμάτων ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση εγκατάστασης)
  • περαιτέρω σχεδιασμός επίσης για αγωγή αέρα από πάνω προς τα κάτω
  • Υλικό περιβλήματος από PP (επιβραδυντικό φλόγας DIN4102 B1), επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρικά αγώγιμο, προαιρετικά από PE, PVC ή PVDF ή με προ-φλάντζες έκπλυσης
  • 15 μεγέθη για ροές καυσαερίων από 400 έως 33.000 m³/h. Μέχρι 80°C και +/-2500Pa.

Περισσότερες πληροφορίες

Βέλτιστη απόδοση διαχωρισμού στο ρεύμα αέρα εξάτμισης

Τύπος TAR