Väike radiaalventilaator
FRv 110+

Täiendav teave

Versioon C - plastikust klambriga

plastikust klambriga ja vibratsioonisummutiga, mis sobib mis tahes paigaldusasendisse.

Versioon F - plastist äärikuga

Plastikust äärik koos tihendi ja vibratsioonikompressoriga, mis sobib mis tahes paigaldusasendisse.

Agressiivsete ja plahvatusohtlike gaaside vedu

FRv110+ väike tsentrifugaalventilaator juhib nii agressiivseid gaase kui ka auru ja udusid. Nii aitab väike radiaalventilaator kaasa inimeste ja keskkonna kaitsmisele. Saadaval plastikust klambriga või plastikust äärikuga.

* Saadaval ka valge värvusega