Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Tak for dit besøg på vores websted og for din interesse for vores virksomhed. Beskyttelse af dine personlige data er vigtig for os. Personoplysninger er individuelle oplysninger om en specifik eller identificerbar fysisk persons personlige eller faktiske forhold. Dette omfatter oplysninger som f.eks. borgernes navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.

Da disse data nyder særlig beskyttelse, indsamler vi dem kun i det omfang, det er teknisk nødvendigt. I det følgende forklarer vi, hvilke oplysninger vi indsamler under dit besøg på vores websted, og hvordan de bruges.

Vores databeskyttelsespraksis er i overensstemmelse med bestemmelserne i den tyske databeskyttelseslov (BDSG) og telemiddelloven (TMG). Vi indsamler, behandler og gemmer kun dine personoplysninger med henblik på behandling af forespørgsler og om nødvendigt til behandling af ordrer/kontrakter. Dine data vil kun blive brugt til yderligere formål, der er angivet i samtykket, f.eks. til information om tilbud via nyhedsbrev osv., hvis du har givet dit samtykke særskilt på forhånd.

1. ansvarligt organ i henhold til § 13, stk. 1, i TMG / § 3, stk. 7, i BDSG

Det ansvarlige organ i henhold til databeskyttelseslovgivningen er:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-mail: funken(at)funken.de

2 Anonym / pseudonym brug af internetstedet

I princippet kan du besøge vores websted uden at oplyse nogen personlige oplysninger.

Anonyme brugsdata henviser enten ikke til en identificeret eller identificerbar person fra begyndelsen eller anonymiseres efterfølgende på en sådan måde, at der ikke eller ikke længere kan foretages nogen yderligere identifikation af personen.

Pseudonyme brugsdata slås ikke sammen med dataene for indehaveren af pseudonymet. Der oprettes ikke pseudonyme brugsprofiler.


3 Særlige funktioner på webstedet

Vores websted tilbyder dig forskellige funktioner, hvis brug indebærer, at vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger. Vi forklarer nedenfor, hvad der sker med disse data:

 • Kontaktformular(er):
  Vi bruger kun de data, der indsamles via vores kontaktformular(er), til at behandle henvendelser, der modtages via kontaktformularen(erne). Efter behandling af forespørgslerne slettes de indsamlede oplysninger straks, medmindre der er lovbestemte opbevaringsperioder.
 • Nyhedsbrev:
  De data, der registreres i tilmeldingsmasken til vores nyhedsbrev, vil udelukkende blive brugt af os til at sende vores nyhedsbrev, hvori vi informerer dig om alle vores tjenester. Efter tilmeldingen sender vi dig en bekræftelsesmail med et link, som du skal klikke på for at fuldføre tilmeldingen til vores nyhedsbrev (dobbelt opt-in). Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet ved at klikke på afmeldingslinket. Vi sletter dine data inden for seks måneder efter, at du har afmeldt dig. Hvis du ikke gennemfører dit abonnement, sletter vi dine data ligeledes inden for seks måneder, hvis du ikke gennemfører dit abonnement.


4. kreditvurdering/scoring

I det omfang vi leverer forskudstjenester, forbeholder vi os ret til, for at beskytte vores legitime interesser, at indhente kreditværdighedsoplysninger på grundlag af matematisk-statistiske procedurer fra følgende virksomhed(er):

 • Creditreform Bonn Domschke & Rossen KG, Graurheindorfer Str. 92, 53117 Bonn(www.creditreform-bonn.de)

  Til dette formål videregiver vi de personoplysninger, der er nødvendige for en kreditvurdering, og bruger de oplysninger, der er opnået om den statistiske sandsynlighed for misligholdelse af en betaling. Kreditværdighedsoplysningerne kan omfatte sandsynlighedsværdier (scoreværdier), som beregnes på grundlag af videnskabeligt anerkendte matematisk-statistiske procedurer. I denne proces udledes kundens fremtidige risiko for manglende betaling af en lang række karakteristika, såsom indkomst, adresse, erhverv, civilstand og tidligere betalingsadfærd. Resultatet udtrykkes i form af en betalingsværdi (en såkaldt score). De oplysninger, der indhentes på denne måde, danner grundlag for vores beslutning om etablering, gennemførelse eller afslutning af kontraktforholdet.

  Valget af en af de tilbudte betalingsmetoder er imidlertid ikke afhængigt af sådanne oplysninger.


5. begrænsning af dataoverførsel/formål

Vi videregiver kun personoplysninger til tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores kontraktlige forpligtelser, især for at behandle en indgået kontrakt. Personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjeparter, undtagen til ovennævnte formål med kontrakt- og betalingsbehandling.

Hvis du giver os personoplysninger som led i et udtrykkeligt samtykke, vil disse oplysninger kun blive brugt til det formål, som samtykket er baseret på, og som du på forhånd har givet dit samtykke til. Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe, som det er nødvendigt eller lovmæssigt påkrævet for det tilsigtede formål med dataindsamlingen. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Der vil blive taget hensyn til dine beskyttelsesværdige interesser i overensstemmelse med de retlige bestemmelser. Du kan få oplysninger om de oplysninger, der er gemt om dig, hos det ansvarlige kontor.


6 Statistisk analyse af besøg på dette websted

Vi indsamler, behandler og gemmer følgende data, når der er adgang til dette websted eller enkelte filer på webstedet: IP-adresse, websted, hvorfra filen blev tilgået, filens navn, dato og klokkeslæt for adgangen, mængden af overførte data og en rapport om, hvorvidt adgangen lykkedes (såkaldt weblog). Vi bruger udelukkende disse adgangsdata i en ikke-personaliseret form til løbende forbedring af vores websted og til statistiske formål.
Derudover bruger vi følgende plugins og aktivt scriptindhold til at evaluere besøg på dette websted:

 • Google Analytics:

  Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i det følgende benævnt Google). Google Analytics anvender forskellige teknikker, herunder såkaldte "cookies", som gemmes på din computer og som gør det muligt at analysere de besøgendes brug af dette websted. De oplysninger, som Google Analytics indhenter om din brug af dette websted, vil blive overført til Googles servere, som kan drives i lande uden for EU's medlemsstater og, hvor det er relevant, uden for de stater, der har underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Ved at aktivere IP-anonymisering i Google Analytics-sporingskoden på dette websted anonymiseres din IP-adresse af Google før overførsel. Dette websted bruger en Google Analytics-sporingskode, der er blevet udvidet af operatøren gat._anonymizeIp(); for kun at muliggøre anonymiseret indsamling af IP-adresser (såkaldt IP-maskering). På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere dit besøg på dette websted, udarbejde rapporter om webstedets aktivitet og levere andre tjenester vedrørende webstedets aktivitet og internetbrug til operatøren af webstedet. Den IP-adresse, som din browser overfører som en del af Google Analytics, bliver ikke slået sammen med andre Google-data. Du kan forhindre, at Google-cookies gemmes ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted fuldt ud. Du kan desuden forhindre, at Google indsamler de data, der genereres af Google-cookien og vedrører din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), samt at Google behandler disse data, ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Sikkerheds- og databeskyttelsesprincipperne for Google Analytics kan findes på http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.


7. oplysninger om brugen af cookies

Vi bruger cookies på forskellige sider for at gøre besøget på vores websted attraktivt og for at muliggøre brugen af visse funktioner. De såkaldte "cookies" er små tekstfiler, som din browser kan gemme på din computer. Processen med at placere en cookie-fil kaldes også "at sætte en cookie". Du kan selv indstille din browser efter dine ønsker, så du bliver informeret om indstillingen af cookies, beslutter fra sag til sag, om du vil acceptere dem eller generelt acceptere eller generelt udelukke accept af cookies. Cookies kan bruges til forskellige formål, f.eks. til at genkende, at din pc allerede har haft forbindelse til et webtilbud (permanente cookies) eller til at gemme de tilbud, du sidst har set (session cookies). Vi bruger cookies for at give dig øget brugerkomfort. For at kunne bruge vores komfortfunktioner anbefaler vi, at du tillader accept af cookies til vores webtilbud.

8. datasikkerhed og databeskyttelse, kommunikation via e-mail

Dine personoplysninger er beskyttet af tekniske og organisatoriske foranstaltninger under indsamling, opbevaring og behandling på en sådan måde, at de ikke er tilgængelige for tredjeparter. Vi kan ikke garantere fuldstændig datasikkerhed ved kommunikation via e-mail, så vi anbefaler, at du sender oplysninger, der kræver et højt niveau af fortrolighed, med posten.


9 Automatisk arkivering af e-mails
Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vores mailsystem har en automatisk arkiveringsprocedure. I dette tilfælde bliver alle ind- og udgående e-mails generelt arkiveret digitalt og revisionssikkert af skattelovgivningsmæssige (GoBD §§ 146, 147 AO) og handelsretlige årsager. Opbevaringsperioden kan være op til 10 år. Hvis du har yderligere spørgsmål om denne digitale arkivering, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Vi gør desuden opmærksom på, at vi kun må modtage ansøgningsdokumenter i PDF-format. Zip-filer (WinZip, WinRAR, 7Zip osv.) vil ikke blive tilladt gennem vores sikkerhedssystemer. Du skal være opmærksom på, at dine ansøgningsdokumenter ikke vil blive sendt krypteret. Vi går ud fra, at vi også kan svare på dine ansøgningsmails ukrypteret. Hvis du ikke ønsker dette, bedes du give os besked herom i din e-mail. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparters uautoriserede kontrol af ansøgningsdokumenter, som kan forekomme i forbindelse med overførsel af ukrypterede e-mails.


10. kontaktperson for databeskyttelsesspørgsmål - databeskyttelsesansvarlig

Hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige:

Patrick Scholz
Adresse: ASGARD Datentechnik - Inh. Patrick A. Scholz, Westfalenstraße 32, 53844 Troisdorf
E-mail: DSB-Funken(at)asgard.net


11. tilbagekaldelse af samtykke - anmodninger om oplysninger og ændringer - sletning og blokering af data

I henhold til den føderale lov om databeskyttelse har du ret til gratis information om dine lagrede data og, hvis det er relevant, ret til at rette, blokere eller slette disse data. Dine data vil derefter blive slettet, hvis dette ikke er i strid med lovbestemmelser. Du kan til enhver tid tilbagekalde en tilladelse, som du har givet os til at bruge dine personlige oplysninger. Du kan til enhver tid sende anmodninger om oplysninger, sletning og rettelse af dine data samt forslag til følgende adresse:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-mail: funken(at)funken.de
Fax: +49 (0) 2242 / 92 09 11