Radialventilator
FRv 125

Yderligere oplysninger

Direkte drevet radialventilator

med plastkonsol og vibrationsdæmper, der passer til enhver monteringsposition.

Udluftning af ætsende og eksplosive gasser

Radialventilatoren FRv 125 udlufter ætsende gasser og eventuelt også eksplosive gasser, dampe og tåger. Den bidrager således til beskyttelse af mennesker og miljø. Det direkte drev via en IEC 34-dreifaset motor forhindrer deformation af installationspositionen i tilfælde af en fejlfunktion.

* fås også i hvid