Отпечатък

Оператор на уебсайт по смисъла на § 5 TMG

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

Телефон: +49 (0) 2242 / 92 09 0
Електронна поща: funken(at)funken.de
Интернет: www.funken.de

Търговски регистър:
Регистър Съд: Зигбургски местен съд
Регистрационен номер: HRB 6473

Управляващ директор:
Peter Müller

Идентификационен номер за данък върху продажбите съгласно § 27а от Umsatzsteuergesetz:
DE 221 468 223

Отговорник за съдържанието съгласно § 55, ал. 2 от RStV:
Peter Müller
(адресът е посочен по-горе)

Авторски права и снимки:
Съдържанието на www.funken.de е защитено с авторски права, освен ако не е посочено друго.
Използваните снимки са обозначени с картинки, когато е приложимо, или са изброени по-долу, освен ако не са направени от автора.
Използването на снимки в сайтове на трети страни е възможно само в рамките на съответния лиценз на притежателя на авторските права.