Малък радиален вентилатор
FRv 110+

Допълнителна информация

Версия C - с пластмасова скоба

с пластмасова конзола и виброгасител, подходящ за всяка позиция на монтаж.

Версия F - с пластмасов фланец

Пластмасов фланец с уплътнение и виброгасител, подходящ за всяка позиция на монтаж.

Пренасяне на агресивни и взривоопасни газове

Малкият центробежен вентилатор FRv110+ пренася агресивни газове, както и пари и мъгли. По този начин малкият радиален вентилатор допринася за опазването на хората и околната среда. Предлага се с пластмасова скоба или пластмасов фланец.

* Предлага се и в бяло