Odstredivé ventilátory

 • Puzdro vyrobené z PP, vstrekované
 • Ochrana proti kondenzátu ako obvodový odkvapkávací okraj a labyrintové tesnenie
 • pre verziu Ex, mazacia bariéra a tesnenie na okraji plniteľné zvonku
 • Ochrana proti trieskam okolo špirály plášťa
 • Prípojka na odvod kondenzátu v najnižšom bode plášťa
 • Vysoko výkonné obežné koleso zo vstrekovaného PP
 • Rám z pozinkovanej ocele
 • Priamy pohon cez štandardný motor IEC
 • Priemer pripojenia od 125 do 250 mm
 • Objem vzduchu od 50 do 3500 m³/h
 • Celkové tlakové rozdiely od 1760 do 30 Pa
 • k dispozícii aj v bielej farbe

Funkcie

Odstredivý ventilátor vhodný na dopravu agresívnych, prípadne výbušných plynov, pár a hmly s obsahom prachu < 5 mg/m³ a teplotou od -5 do +40 °C. Maximálna teplota okolia +40 °C.

Puzdro vyrobené z PP, v prevedení vstrekovaného plastového výlisku s integrovaným bezúdržbovým tesniacim systémom, labyrintovým tesnením s tukovou bariérou, ktoré sa dá dopĺňať zvonku, v prevedení Ex navyše s perovým tesnením.
Ochrana proti trieskam okolo špirály plášťa. Dýza na kondenzát v najnižšom bode krytu. Bezpečné tesnenie medzi jednotlivými komponentmi na zabezpečenie inštalácie bez netesností.

Vysoko výkonné obežné koleso s dozadu zahnutými lopatkami z PP, v prevedení so vstrekovaním a so zadnými lopatkami pre zaručený podtlak na priechode hriadeľa počas prevádzky.

Pozinkovaný oceľový rám s prednou oporou plášťa na zvýšenie stability a presné nastavenie vstupnej dýzy a obežného kolesa.

Priamy pohon prostredníctvom trojfázového motora IEC-34 s teplotne odolnými nástavcami na kryte a obežnom kolese, ktoré zabraňujú deformácii inštalačnej polohy aj v prípade poruchy.