Odlučovač vírov

Hlavné vlastnosti

  • Dobrý odlučovací výkon aj pri vysokom zaťažení prúdu plynu kvapalinou (aj s obsahom pevných látok)
  • Predbežná separácia v prípade kondenzácie v potrubí a komínoch s relatívne veľkými kvapkami v prúde plynu
  • Zabránenie tvorbe usadenín vo výfukových potrubiach
  • Odolnosť voči korózii, necitlivosť na nečistoty, odolnosť voči väčšine vodných kyselín a zásad a veľmi dlhá životnosť
  • Konštrukcia pre horizontálne a vertikálne prúdenie vzduchu alebo 45° inštalačnú situáciu (poloha odtoku kondenzátu sa líši v závislosti od inštalačnej situácie)
  • ďalšia konštrukcia aj pre vedenie vzduchu zhora nadol
  • Materiál puzdra z PP (nehorľavý DIN4102 B1), k dispozícii aj elektricky vodivý, voliteľne z PE, PVC alebo PVDF alebo s predfľaškovým splachovacím zariadením
  • 15 veľkostí pre prietoky odvádzaného vzduchu od 400 do 33 000 m³/h. Do 80 °C a +/-2500 Pa.

Ďalšie informácie

Optimálna účinnosť odlučovania v prúde odpadového vzduchu

Typ TAR