Konštrukčný program a technická dokumentácia FUNKEN

Dizajnový program

V návrhovom programe Funken môžete navrhnúť ventilátor individuálne na základe prevádzkového bodu (objemový prietok [m³/h] a zvýšenie tlaku [Pa]).

technická dokumentácia

V technickej dokumentácii si môžete stiahnuť príslušné dátové listy a 3D údaje v rôznych formátoch súborov pre naše ventilátory a ventilačné lišty.

Pomocou konštrukčného programu a technickej dokumentácie si môžete zostaviť alebo stiahnuť všetky dôležité informácie o svojom ventilátore.

K programu dizajnu

K technickej dokumentácii