Tu nájdete všeobecné informácie o každom ventilátore. To zahŕňa

  • Texty špecifikácií
  • Charakteristické krivky
  • Rozmerové listy
  • ATEX
  • Vyhlásenia ES o zhode
  • Návod na obsluhu a údržbu

Všeobecné informácie


Malé radiálne ventilátory


Odstredivé ventilátory


Strešné ventilátory