Radiálny ventilátor
FRv 125

Ďalšie informácie

Priamo poháňaný radiálny ventilátor

s plastovou konzolou a tlmičom vibrácií vhodný pre akúkoľvek montážnu polohu.

Odvod korozívnych a výbušných plynov

Radiálny ventilátor FRv 125 odvádza korozívne plyny a voliteľne aj výbušné plyny, pary a hmly. Prispieva tak k ochrane osôb a životného prostredia. Priamy pohon prostredníctvom trojfázového motora IEC 34 zabraňuje deformácii inštalačnej polohy v prípade poruchy.

* k dispozícii aj v bielej farbe