Strešný ventilátor
FDv / FDvF 250 / 280

Ďalšie informácie

Strešný ventilátor s redukciou FDv

na prepravu agresívnych plynov, pár a hmly

Strešný ventilátor Plochý FDvF

na prepravu agresívnych plynov, pár a hmly

Preprava agresívnych a výbušných plynov

Strešný ventilátor FDv / FDvF 250 / 280 prepravuje agresívne plyny, prípadne aj výbušné plyny, pary a hmly. Prispieva tak k ochrane ľudí a životného prostredia. Priamy pohon prostredníctvom trojfázového motora IEC-34 zabraňuje deformácii montážnej polohy v prípade poruchy.

*K dispozícii aj v bielej farbe