Tillbehör

Följande tillbehör finns tillgängliga för våra takfläktar:

  • HoKa EPDM-tätning
  • Reparationsbrytare med hjälpkontakt
  • Frekvensomvandlare
  • Frekvensomvandlare - fortsättning
  • AE kompakt kontrollskåp
  • HoKa PPs deflektorkåpa
  • HoKa PPs regnhuva
  • Funken PPs takfäste
  • Funken PPs takfäste med värmeisolering
  • Funken PPs basljuddämpare

För takfläktar

Tillbehörskatalog

Du kan ladda ner hela katalogen med tillbehör här.