Separator för droppar

Typ TAHeco

Separering av flytande partiklar, enkel och effektiv

Typ TAHpro

Inklusive demister, för högre separationsbehov