FUNKEN:s konstruktionsprogram och tekniska dokumentation

Designprogram

I Funkens konstruktionsprogram kan du konstruera din fläkt individuellt utifrån driftspunkten (volymflöde [m³/h] och tryckökning [Pa]).

teknisk dokumentation

I den tekniska dokumentationen kan du ladda ner relevanta datablad och 3D-data i olika filformat för våra fläktar och ventilationslister.

Med konstruktionsprogrammet och den tekniska dokumentationen kan du sammanställa eller ladda ner all relevant information om din fläkt.

Till designprogrammet

Till den tekniska dokumentationen