Integritetspolicy

Tack för att du besöker vår webbplats och för ditt intresse för vårt företag. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Personuppgifter är individuell information om personliga eller faktiska omständigheter för en specifik eller identifierbar fysisk person. Detta inkluderar information som civilnamn, adress, telefonnummer och födelsedatum.

Eftersom dessa uppgifter är särskilt skyddade samlar vi in dem endast i den utsträckning det är tekniskt nödvändigt. Nedan förklarar vi vilken information vi samlar in under ditt besök på vår webbplats och hur den används.

Vår dataskyddspraxis är i enlighet med bestämmelserna i den federala dataskyddslagen (BDSG) och telemedielagen (TMG). Vi kommer endast att samla in, behandla och lagra dina personuppgifter i syfte att behandla förfrågningar och, om nödvändigt, för att behandla beställningar/kontrakt. Dina uppgifter kommer endast att användas för ytterligare ändamål som anges i samtycket, t.ex. för information om erbjudanden via nyhetsbrev etc., om du har gett ditt samtycke separat i förväg.

1. Ansvarigt organ i den mening som avses i § 13.1 TMG / § 3.7 BDSG.

Det ansvariga organet enligt dataskyddslagen är:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-post: funken(at)funken.de

2 Anonym / pseudonym användning av webbplatsen

I princip kan du besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter.

Anonyma användningsuppgifter hänvisar antingen inte till en identifierad eller identifierbar person från början eller anonymiseras i efterhand på ett sådant sätt att ingen eller ingen ytterligare identifiering av personen kan ske.

Pseudonymiserade användningsuppgifter slås inte samman med uppgifterna om den som bär pseudonymen. Det skapas inga pseudonyma användningsprofiler.


3. särskilda funktioner på webbplatsen

Vår webbplats erbjuder dig olika funktioner som innebär att vi samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter. Vi förklarar nedan vad som händer med dessa uppgifter:

 • Kontaktformulär:
  Vi kommer endast att använda de uppgifter som samlas in via våra kontaktformulär för att behandla förfrågningar som inkommer via kontaktformuläret. Efter att ha behandlat förfrågningarna raderas de insamlade uppgifterna omedelbart, såvida det inte finns lagstadgade lagringsperioder.
 • Nyhetsbrev:
  De uppgifter som registreras i registreringsmasken för vårt nyhetsbrev används av oss enbart för att skicka vårt nyhetsbrev, där vi informerar dig om alla våra tjänster. Efter registreringen skickar vi dig ett bekräftelsemail med en länk som du måste klicka på för att slutföra registreringen till vårt nyhetsbrev (dubbel opt-in). Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken för avregistrering. Vi raderar dina uppgifter inom sex månader efter att du har avregistrerat dig. Om du inte fullföljer din prenumeration raderas dina uppgifter av oss inom sex månader.


4. kreditbedömning/poängbedömning.

I den mån vi tillhandahåller förskottstjänster förbehåller vi oss rätten att, för att skydda våra legitima intressen, inhämta kreditvärdighetsinformation på grundval av matematisk-statistiska förfaranden från följande företag:

 • Creditreform Bonn Domschke & Rossen KG, Graurheindorfer Str. 92, 53117 Bonn(www.creditreform-bonn.de)

  I detta syfte överför vi de personuppgifter som krävs för en kreditbedömning och använder den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för betalningsinställelse. Kreditvärdighetsinformationen kan innehålla sannolikhetsvärden (poängvärden) som beräknas på grundval av vetenskapligt erkända matematisk-statistiska förfaranden. I denna process kan kundens framtida risk för utebliven betalning härledas till ett stort antal egenskaper, t.ex. inkomst, adressuppgifter, yrke, civilstånd och tidigare betalningsbeteende. Resultatet uttrycks i form av ett betalningsvärde (en så kallad poäng). Den information som erhålls på detta sätt utgör grunden för vårt beslut om upprättande, genomförande eller avslutande av avtalsförhållandet.

  Valet av ett av de erbjudna betalningsmetoderna är dock inte beroende av sådan information.


5. överföring av uppgifter/begränsning av syftet

Vi lämnar endast ut personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser, särskilt för att behandla ett ingånget avtal. Personuppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part, utom för de angivna syftena med avtals- och betalningshantering.

Om du ger oss personuppgifter som en del av ett uttryckligt samtycke kommer dessa uppgifter endast att användas för det syfte som samtycket grundar sig på och som du har godkänt i förväg. Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt eller lagligt krävs för det avsedda syftet med datainsamlingen. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Dina skyddsvärda intressen kommer att beaktas i enlighet med de rättsliga bestämmelserna. Du kan få information om de uppgifter som lagras om dig från det ansvariga kontoret.


6 Statistisk analys av besök på denna webbplats

Vi samlar in, bearbetar och lagrar följande uppgifter när du besöker denna webbplats eller enskilda filer på webbplatsen: IP-adress, webbplats från vilken filen hämtades, filens namn, datum och tid för åtkomst, mängden överförda data och en rapport om att åtkomsten lyckades (så kallad weblogg). Vi använder dessa åtkomstuppgifter uteslutande i icke-personlig form för att kontinuerligt förbättra vår webbplats och för statistiska ändamål.
Dessutom använder vi följande plugins och aktivt skriptinnehåll för att utvärdera besök på denna webbplats:

 • Google Analytics:

  Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad Google). Google Analytics använder olika tekniker, inklusive så kallade cookies, som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera besökarnas användning av denna webbplats. Den information som Google Analytics erhåller om din användning av denna webbplats kommer att överföras till Googles servrar som kan vara verksamma i länder utanför EU:s medlemsstater och, i förekommande fall, utanför de stater som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Genom att aktivera IP-anonymisering i spårningskoden för Google Analytics på den här webbplatsen anonymiseras din IP-adress av Google före överföringen. Den här webbplatsen använder en spårningskod från Google Analytics som har utökats av operatören gat._anonymizeIp(); för att möjliggöra endast anonymiserad insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskning). På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera ditt besök på denna webbplats, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra att Google-cookies lagras genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av Google-cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), samt att Google behandlar dessa uppgifter, genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Principerna för säkerhet och dataskydd för Google Analytics finns på http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.


7. information om användningen av cookies

Vi använder cookies på olika sidor för att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner. De så kallade "cookies" är små textfiler som din webbläsare kan lagra på din dator. Processen med att placera en cookie-fil kallas också för att sätta en cookie. Du kan själv ställa in din webbläsare enligt dina önskemål så att du informeras om att cookies sätts, och från fall till fall bestämma om du vill acceptera dem eller om du vill acceptera dem generellt eller inte acceptera cookies generellt. Cookies kan användas i olika syften, t.ex. för att känna igen att din dator redan har varit ansluten till ett webbutbud (permanenta cookies) eller för att spara de erbjudanden som du senast har tittat på (sessionscookies). Vi använder cookies för att ge dig ökad användarkomfort. För att du ska kunna använda våra komfortfunktioner rekommenderar vi att du godkänner cookies för vårt webbutbud.

8. Datasäkerhet och dataskydd, kommunikation via e-post.

Dina personuppgifter skyddas av tekniska och organisatoriska åtgärder under insamling, lagring och behandling på ett sådant sätt att de inte är tillgängliga för tredje part. Vi kan inte garantera fullständig datasäkerhet när du kommunicerar via e-post, så vi rekommenderar att du skickar information som kräver hög sekretess per post.


9 Automatisk arkivering av e-post
Vi vill uttryckligen påpeka att vårt e-postsystem har ett automatiskt arkiveringsförfarande. I detta fall arkiveras i allmänhet all inkommande och utgående e-post digitalt och revisionsskyddat av skattelagstiftningsskäl (GoBD §§ 146, 147 AO) och handelsrättsliga skäl. Lagringstiden kan vara upp till 10 år. För ytterligare frågor om denna digitala arkivering, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud. Dessutom vill vi påpeka att du endast ska skicka in ansökningshandlingar i PDF-format. Zippade filer (WinZip, WinRAR, 7Zip etc.) kommer inte att tillåtas genom våra säkerhetssystem. Observera att dina ansökningshandlingar inte kommer att överföras i krypterad form. Vi utgår från att vi också kan svara okrypterat på dina ansökningsmejl. Om du inte vill ha detta, vänligen meddela oss detta i din ansökan via e-post. Vi ansvarar inte för tredje parts obehöriga granskning av ansökningshandlingar som kan ske under överföringen av okrypterad e-post.


10. Kontaktperson för dataskyddsfrågor - dataskyddsombud.

Om du har några frågor om dataskydd kan du kontakta vårt dataskyddsombud:

Patrick Scholz
Adress: ASGARD Datentechnik - Inh. Patrick A. Scholz, Westfalenstraße 32, 53844 Troisdorf
E-post: DSB-Funken(at)asgard.net


11. Återkallande av samtycke - information om uppgifter och begäran om ändringar - radering och blockering av uppgifter.

Enligt den federala dataskyddslagen har du rätt till fri information om dina lagrade uppgifter och, i förekommande fall, rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Dina uppgifter raderas sedan om detta inte strider mot rättsliga bestämmelser. Du kan när som helst återkalla ett tillstånd som vi har fått att använda dina personuppgifter. Du kan när som helst skicka förfrågningar om information, radering och korrigering av dina uppgifter samt förslag till följande adress:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-post: funken(at)funken.de
Fax: +49 (0) 2242 / 92 09 11