Centrifugalfläkt
FRv 200

Ytterligare information

Direktdriven centrifugalfläkt

med plastfäste och vibrationsdämpare som passar i alla lägen.

Transport av aggressiva och explosiva gaser

Centrifugalfläkten FRv 200 transporterar aggressiva gaser, eventuellt även explosiva gaser, ångor och dimmor. Den bidrar därmed till att skydda människor och miljö. Den direkta drivningen via en IEC-34 trefasmotor undviker deformation av installationsläget i händelse av ett fel.

*Finns även i vitt