Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej oraz za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. Dane osobowe to indywidualne informacje o okolicznościach osobistych lub faktycznych konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to informacje takie jak nazwisko cywilne, adres, numer telefonu i data urodzenia.

Ponieważ dane te korzystają ze szczególnej ochrony, gromadzimy je tylko w technicznie niezbędnym zakresie. W dalszej części wyjaśniamy, jakie informacje zbieramy podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i jak są one wykorzystywane.

Nasza praktyka ochrony danych jest zgodna z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i ustawy o telemediach (TMG). Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu obsługi zapytań oraz, jeśli to konieczne, w celu realizacji zamówień/umów. Państwa dane będą wykorzystywane do dalszych celów określonych w zgodzie, np. do informowania o ofertach za pośrednictwem newslettera itp. tylko wtedy, gdy wcześniej wyrażą Państwo odrębną zgodę.

1. organ odpowiedzialny w rozumieniu § 13 ust. 1 TMG / § 3 ust. 7 BDSG

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-mail: funken(at)funken.de

2 Anonimowe / Pseudonimowe korzystanie z serwisu internetowego

Zasadniczo mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Anonimowe dane użytkowe albo od początku nie odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, albo są później anonimizowane w taki sposób, że dalsza identyfikacja osoby nie jest możliwa lub jest niemożliwa.

Dane dotyczące użytkowania pseudonimu nie są łączone z danymi posiadacza pseudonimu. Tworzenie pseudonimowych profili użytkowych nie ma miejsca.


3 Specjalne funkcje strony internetowej

Nasza strona internetowa oferuje Państwu różne funkcje, których wykorzystanie wiąże się z gromadzeniem, przetwarzaniem i przechowywaniem przez nas danych osobowych. Poniżej wyjaśniamy, co dzieje się z tymi danymi:

 • Formularz(e) kontaktowy(e):
  Dane zebrane za pośrednictwem naszego formularza(ów) kontaktowego(ych) wykorzystujemy wyłącznie do obsługi zapytań otrzymanych za pośrednictwem formularza(ów) kontaktowego(ych). Po przetworzeniu zapytań zebrane dane zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że istnieją prawne okresy przechowywania.
 • Newsletter:
  Dane zapisane w masce rejestracyjnej naszego newslettera będą przez nas wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera, w którym informujemy Cię o wszystkich naszych usługach. Po rejestracji wyślemy Ci e-mail z potwierdzeniem zawierający link, który musisz kliknąć, aby zakończyć rejestrację do naszego newslettera (double opt-in). W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając na link rezygnacji z subskrypcji. Twoje dane zostaną przez nas usunięte w ciągu sześciu miesięcy od rezygnacji z subskrypcji. Podobnie, jeśli nie zakończysz subskrypcji, Twoje dane zostaną przez nas usunięte w ciągu sześciu miesięcy.


4. ocena kredytowa / scoring

O ile świadczymy usługi zaliczkowe, zastrzegamy sobie prawo, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, do uzyskania informacji o zdolności kredytowej na podstawie procedur matematyczno-statystycznych od następującej firmy lub firm:

 • Creditreform Bonn Domschke & Rossen KG, Graurheindorfer Str. 92, 53117 Bonn(www.creditreform-bonn.de)

  W tym celu przekazujemy dane osobowe wymagane do oceny kredytowej i wykorzystujemy uzyskane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie zaległości w płatnościach. Informacje o zdolności kredytowej mogą zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe), które są obliczane na podstawie uznanych naukowo procedur matematyczno-statystycznych. W tym procesie przyszłe ryzyko niepłacenia przez klienta jest wnioskowane na podstawie wielu cech, takich jak dochody, dane adresowe, zawód, stan cywilny i wcześniejsze zachowania płatnicze. Wynik wyrażony jest w postaci wartości płatności (tzw. score). Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę naszej decyzji o nawiązaniu, realizacji lub zakończeniu stosunku umownego.

  Wybór jednej z oferowanych metod płatności nie jest jednak uzależniony od takich informacji.


5. przekazanie danych / ograniczenie celu

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, w szczególności do realizacji zawartej umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem wyżej wymienionych celów związanych z przetwarzaniem umów i płatności.

Jeśli przekażą nam Państwo dane osobowe w ramach wyraźnej zgody, dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu, na którym opiera się zgoda i na który wyrazili Państwo wcześniej zgodę. Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne lub wymagane prawnie dla zamierzonego celu zbierania danych. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę.

Państwa interesy godne ochrony zostaną uwzględnione zgodnie z przepisami prawa. Informacje o przechowywanych danych dotyczących Państwa można uzyskać we właściwym urzędzie.


6 Analiza statystyczna wizyt na tej stronie

Podczas dostępu do tej strony internetowej lub poszczególnych plików na stronie internetowej zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane: Adres IP, strona internetowa, z której uzyskano dostęp do pliku, nazwa pliku, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych oraz raport o powodzeniu dostępu (tzw. web log). Te dane dostępowe wykorzystujemy wyłącznie w formie niespersonalizowanej do ciągłego ulepszania naszej strony internetowej oraz do celów statystycznych.
Ponadto używamy następujących wtyczek i aktywnych treści skryptów do oceny wizyt na tej stronie:

 • Google Analytics:

  Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: Google). Google Analytics wykorzystuje różne techniki, w tym tzw. "cookies", które są zapisywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z tej strony przez odwiedzających. Informacje uzyskane przez Google Analytics na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej będą przekazywane na serwery Google, które mogą być eksploatowane w krajach spoza państw członkowskich Unii Europejskiej i ewentualnie spoza państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Poprzez aktywację anonimizacji IP w kodzie śledzenia Google Analytics tej strony internetowej, Twój adres IP zostanie zanonimizowany przez Google przed przekazaniem. Ta strona internetowa wykorzystuje kod śledzenia Google Analytics, który został rozszerzony przez operatora gat._anonymizeIp();, aby umożliwić tylko anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny Państwa wizyty na tej stronie, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie Google poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie Google i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zasady bezpieczeństwa i ochrony danych w Google Analytics można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.


7. informacje o stosowaniu plików cookies

Używamy plików cookie na różnych stronach, aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej witryny i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji. Tak zwane "cookies" to małe pliki tekstowe, które przeglądarka może przechowywać na komputerze użytkownika. Proces umieszczania pliku cookie nazywany jest również "ustawianiem pliku cookie". Użytkownik może samodzielnie ustawić swoją przeglądarkę zgodnie ze swoim życzeniem, tak aby był informowany o ustawieniu plików cookie, decydował w poszczególnych przypadkach o ich akceptacji lub ogólnie o akceptacji lub ogólnym wyłączeniu akceptacji plików cookie. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, np. do rozpoznania, że Państwa komputer był już połączony z daną ofertą internetową (stałe pliki cookie) lub do zapisywania ostatnio oglądanych ofert (pliki cookie sesji). Używamy plików cookies, aby zapewnić Ci zwiększony komfort korzystania z serwisu. Aby móc korzystać z naszych komfortowych funkcji, zalecamy zezwolenie na akceptację plików cookies dla naszej oferty internetowej.

8. bezpieczeństwo i ochrona danych, komunikacja za pomocą poczty elektronicznej

Państwa dane osobowe są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych podczas zbierania, przechowywania i przetwarzania w taki sposób, aby nie były dostępne dla osób trzecich. Nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej, dlatego zalecamy przesyłanie informacji wymagających wysokiego stopnia poufności pocztą.


9 Automatyczna archiwizacja poczty elektronicznej
Wyraźnie zaznaczamy, że nasz system pocztowy posiada automatyczną procedurę archiwizacji. W tym przypadku wszystkie przychodzące i wychodzące e-maile są z reguły archiwizowane cyfrowo i w sposób odporny na audyt ze względu na prawo podatkowe (GoBD §§ 146, 147 AO) i prawo handlowe. Okres przechowywania może wynosić do 10 lat. W przypadku dalszych pytań dotyczących tej cyfrowej archiwizacji prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Dodatkowo zwracamy uwagę, że prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych wyłącznie w formacie PDF. Pliki spakowane (WinZip, WinRAR, 7Zip itp.) nie będą przepuszczane przez nasze systemy bezpieczeństwa. Informujemy, że Państwa dokumenty aplikacyjne nie będą przekazywane w formie zaszyfrowanej. Zakładamy, że możemy również odpowiadać na e-maile ze zgłoszeniami w sposób nieszyfrowany. Jeśli nie życzą sobie Państwo tego, prosimy o poinformowanie nas o tym w mailu zgłoszeniowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawnione sprawdzenie dokumentów aplikacyjnych przez osoby trzecie, które może mieć miejsce podczas przesyłania nieszyfrowanych wiadomości e-mail.


10) osoba kontaktowa w sprawach ochrony danych osobowych - inspektor ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

Patrick Scholz
Adres: ASGARD Datentechnik - Inh. Patrick A. Scholz, Westfalenstraße 32, 53844 Troisdorf
E-mail: DSB-Funken(at)asgard.net


11. cofnięcie zgody - informacje o danych i wnioski o zmianę - usuwanie i blokowanie danych

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych oraz, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. Państwa dane zostaną wówczas usunięte, jeśli nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną nam zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych. Prośby o udzielenie informacji, usunięcie i poprawienie danych, a także sugestie możesz w każdej chwili przesłać na adres:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-mail: funken(at)funken.de
Fax: +49 (0) 2242 / 92 09 11