Išcentrinis ventiliatorius
FRv 250 / 280

Daugiau informacijos

Tiesiogiai varomas išcentrinis ventiliatorius

su plastikiniu laikikliu ir vibracijos slopintuvu, tinkamu bet kuriai montavimo vietai.

Agresyvių ir sprogių dujų transportavimas

Išcentriniu ventiliatoriumi FRv 250/280 pernešamos agresyvios dujos, taip pat sprogstamosios dujos, garai ir rūkas. Taip ji prisideda prie žmonių ir aplinkos apsaugos. Dėl tiesioginės pavaros per IEC-34 trifazį variklį išvengiama montavimo padėties deformacijos įvykus gedimui.

*Taip pat galima įsigyti baltos spalvos