Išcentrinis ventiliatorius
FRv 160

Daugiau informacijos

Tiesiogiai varomas išcentrinis ventiliatorius

su plastikiniu laikikliu ir vibracijos slopintuvu, tinkamu bet kuriai montavimo vietai.

Agresyvių ir sprogių dujų transportavimas

Išcentriniu ventiliatoriumi FRv160 perduodamos agresyvios dujos, taip pat sprogstamosios dujos, garai ir rūkas. Taip ji prisideda prie žmonių ir aplinkos apsaugos. Dėl tiesioginės pavaros per IEC-34 trifazį variklį išvengiama montavimo padėties deformacijos įvykus gedimui.

*Taip pat galima įsigyti baltos spalvos