Stogo ventiliatorius
FDv / FDvF 125 / 140

Daugiau informacijos

Stogo ventiliatorius su reduktoriumi FDv

agresyvioms dujoms, garams ir rūkui transportuoti

Stogo ventiliatorius Butas FDvF

agresyvioms dujoms, garams ir rūkui transportuoti

Agresyvių ir sprogių dujų transportavimas

FDv / FDvF 125 / 140 stogo ventiliatoriumi pernešamos agresyvios dujos, taip pat, pasirinktinai, sprogios dujos, garai ir rūkas. Taip ji prisideda prie žmonių ir aplinkos apsaugos. Dėl tiesioginės pavaros per IEC-34 trifazį variklį išvengiama montavimo padėties deformacijos įvykus gedimui.

*Taip pat galima įsigyti baltos spalvos