Stogo ventiliatorius
FDv / FDvF 125

Daugiau informacijos

Stogo ventiliatorius su reduktoriumi FDv

agresyvioms dujoms, garams ir rūkui transportuoti

Stogo ventiliatorius Butas FDvF

agresyvioms dujoms, garams ir rūkui transportuoti

Agresyvių ir sprogių dujų transportavimas

Stogo ventiliatorius FDv/FDvF 125 perneša agresyvias dujas, taip pat sprogstamąsias dujas, garus ir rūką. Taip ji prisideda prie žmonių ir aplinkos apsaugos. Dėl tiesioginės pavaros per IEC-34 trifazį variklį išvengiama montavimo padėties deformacijos įvykus gedimui.

*Taip pat galima įsigyti baltos spalvos