Πρόγραμμα σχεδιασμού FUNKEN και τεχνική τεκμηρίωση

Πρόγραμμα σχεδιασμού

Στο πρόγραμμα σχεδιασμού Funken μπορείτε να σχεδιάσετε τον ανεμιστήρα σας ξεχωριστά με βάση το σημείο λειτουργίας (ροή όγκου [m³/h] και αύξηση πίεσης [Pa]).

τεχνική τεκμηρίωση

Στην τεχνική τεκμηρίωση μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά δελτία δεδομένων και τα τρισδιάστατα δεδομένα σε διάφορες μορφές αρχείων για τους ανεμιστήρες και τα καλούπια εξαερισμού μας.

Με το πρόγραμμα σχεδιασμού και την τεχνική τεκμηρίωση μπορείτε να συγκεντρώσετε ή να κατεβάσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον ανεμιστήρα σας.

Στο πρόγραμμα σχεδιασμού

Στην τεχνική τεκμηρίωση