Πολιτική απορρήτου

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ατομικές πληροφορίες σχετικά με προσωπικές ή πραγματικές περιστάσεις ενός συγκεκριμένου ή αναγνωρίσιμου φυσικού προσώπου. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το όνομα του πολίτη, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και την ημερομηνία γέννησης.

Δεδομένου ότι τα δεδομένα αυτά απολαμβάνουν ειδικής προστασίας, τα συλλέγουμε μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά απαραίτητο. Στη συνέχεια εξηγούμε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και πώς χρησιμοποιούνται.

Η πρακτική μας για την προστασία των δεδομένων είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς του Ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας δεδομένων (BDSG) και του νόμου περί τηλεμέσων (TMG). Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της επεξεργασίας των ερωτημάτων και, εάν είναι απαραίτητο, για την επεξεργασία παραγγελιών/συμβάσεων. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για περαιτέρω σκοπούς που καθορίζονται στη συγκατάθεση, π.χ. για ενημέρωση σχετικά με προσφορές μέσω ενημερωτικού δελτίου κ.λπ., εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ξεχωριστά εκ των προτέρων.

1. υπεύθυνος φορέας κατά την έννοια του § 13 παρ. 1 TMG / § 3 παρ. 7 BDSG

Ο αρμόδιος φορέας κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας δεδομένων είναι:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-mail: funken(at)funken.de

2 Ανώνυμη / ψευδώνυμη χρήση του δικτυακού τόπου

Κατ' αρχήν, μπορείτε να επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα.

Τα ανώνυμα δεδομένα χρήσης είτε δεν αναφέρονται εξαρχής σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο είτε ανωνυμοποιούνται στη συνέχεια κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η περαιτέρω ταυτοποίηση του προσώπου.

Τα δεδομένα ψευδώνυμης χρήσης δεν συγχωνεύονται με τα δεδομένα του φορέα του ψευδωνύμου. Δεν δημιουργούνται ψευδώνυμα προφίλ χρήσης.


3 Ειδικές λειτουργίες του δικτυακού τόπου

Ο ιστότοπός μας σας προσφέρει διάφορες λειτουργίες, η χρήση των οποίων συνεπάγεται τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων από εμάς. Εξηγούμε παρακάτω τι συμβαίνει με αυτά τα δεδομένα:

 • Φόρμα(ες) επικοινωνίας:
  Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας μόνο για τη διεκπεραίωση των ερωτημάτων που λαμβάνονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Μετά την επεξεργασία των ερωτημάτων, τα δεδομένα που συλλέγονται θα διαγράφονται αμέσως, εκτός εάν υπάρχουν νομικές περίοδοι διατήρησης.
 • Ενημερωτικό δελτίο:
  Τα δεδομένα που καταγράφονται στη μάσκα εγγραφής του ενημερωτικού μας δελτίου θα χρησιμοποιηθούν από εμάς αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου, στο οποίο σας ενημερώνουμε για όλες τις υπηρεσίες μας. Μετά την εγγραφή σας, θα σας στείλουμε ένα e-mail επιβεβαίωσης που θα περιέχει έναν σύνδεσμο στον οποίο πρέπει να κάνετε κλικ για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο (double opt-in). Μπορείτε να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν από εμάς εντός έξι μηνών από τη διαγραφή σας. Ομοίως, εάν δεν ολοκληρώσετε τη συνδρομή σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν από εμάς εντός έξι μηνών.


4. αξιολόγηση πιστώσεων / βαθμολόγηση

Εφόσον παρέχουμε υπηρεσίες προκαταβολής, διατηρούμε το δικαίωμα, για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας, να λαμβάνουμε πληροφορίες πιστοληπτικής ικανότητας βάσει μαθηματικών-στατιστικών διαδικασιών από την ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες:

 • Creditreform Bonn Domschke & Rossen KG, Graurheindorfer Str. 92, 53117 Bonn(www.creditreform-bonn.de)

  Για το σκοπό αυτό, διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με τη στατιστική πιθανότητα αθέτησης πληρωμής. Οι πληροφορίες πιστοληπτικής ικανότητας μπορούν να περιλαμβάνουν τιμές πιθανότητας (τιμές βαθμολογίας) οι οποίες υπολογίζονται βάσει επιστημονικά αναγνωρισμένων μαθηματικών-στατιστικών διαδικασιών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο μελλοντικός κίνδυνος μη πληρωμής του πελάτη συνάγεται από ένα μεγάλο αριθμό χαρακτηριστικών, όπως το εισόδημα, τα στοιχεία διεύθυνσης, το επάγγελμα, η οικογενειακή κατάσταση και η προηγούμενη συμπεριφορά πληρωμών. Το αποτέλεσμα εκφράζεται με τη μορφή μιας τιμής πληρωμής (το λεγόμενο σκορ). Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο αποτελούν τη βάση για την απόφασή μας σχετικά με τη δημιουργία, την εφαρμογή ή τη λήξη της συμβατικής σχέσης.

  Ωστόσο, η επιλογή ενός από τους προσφερόμενους τρόπους πληρωμής δεν εξαρτάται από τις πληροφορίες αυτές.


5. περιορισμός μεταφοράς δεδομένων/σκοπού

Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, ιδίως για τη διεκπεραίωση μιας συναφθείσας σύμβασης. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εκτός από τους δηλωμένους σκοπούς της επεξεργασίας συμβάσεων και πληρωμών.

Εάν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο μιας ρητής συγκατάθεσης, τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό στον οποίο βασίζεται η συγκατάθεση και στον οποίο έχετε συμφωνήσει εκ των προτέρων. Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ή νομικά απαιτούμενο για τον επιδιωκόμενο σκοπό της συλλογής δεδομένων. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Τα συμφέροντά σας που χρήζουν προστασίας θα ληφθούν υπόψη σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα που σας αφορούν από το αρμόδιο γραφείο.


6 Στατιστική ανάλυση των επισκέψεων στον παρόντα δικτυακό τόπο

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα ακόλουθα δεδομένα κατά την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε μεμονωμένα αρχεία στον ιστότοπο: Διεύθυνση IP, ιστότοπος από τον οποίο έγινε η πρόσβαση στο αρχείο, όνομα του αρχείου, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, ποσότητα μεταφερόμενων δεδομένων και αναφορά σχετικά με την επιτυχία της πρόσβασης (το λεγόμενο αρχείο καταγραφής ιστού). Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα πρόσβασης αποκλειστικά σε μη προσωποποιημένη μορφή για τη συνεχή βελτίωση του ιστότοπού μας και για στατιστικούς σκοπούς.
Χρησιμοποιούμε επίσης τα ακόλουθα πρόσθετα και ενεργό περιεχόμενο δέσμης ενεργειών για την αξιολόγηση των επισκέψεων σε αυτόν τον ιστότοπο:

 • Google Analytics:

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ (στο εξής: Google). Το Google Analytics χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων "cookies", τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του παρόντος ιστότοπου από τους επισκέπτες. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το Google Analytics σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς θα μεταδίδονται σε διακομιστές της Google, οι οποίοι ενδέχεται να λειτουργούν σε χώρες εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά περίπτωση, εκτός των κρατών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ενεργοποιώντας την ανωνυμοποίηση IP στον κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics αυτού του ιστότοπου, η διεύθυνση IP σας θα ανωνυμοποιηθεί από την Google πριν από τη μετάδοση. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί έναν κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics, ο οποίος έχει επεκταθεί από τον φορέα εκμετάλλευσης gat._anonymizeIp() για να επιτρέπει μόνο την ανώνυμη συλλογή διευθύνσεων IP (το λεγόμενο IP masking). Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της επίσκεψής σας σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του δικτυακού τόπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του δικτυακού τόπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies της Google ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του παρόντος ιστότοπου στο μέγιστο βαθμό. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το cookie της Google και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) από την Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Οι αρχές ασφάλειας και προστασίας δεδομένων του Google Analytics βρίσκονται στη διεύθυνση http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.


7. πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies

Χρησιμοποιούμε cookies σε διάφορες σελίδες για να καταστήσουμε την επίσκεψη στον ιστότοπό μας ελκυστική και να επιτρέψουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών. Τα λεγόμενα "cookies" είναι μικρά αρχεία κειμένου που το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας. Η διαδικασία τοποθέτησης ενός αρχείου cookie ονομάζεται επίσης "ρύθμιση cookie". Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνοι σας το πρόγραμμα περιήγησής σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies, να αποφασίζετε κατά περίπτωση αν θα τα αποδέχεστε ή αν θα αποδέχεστε γενικά ή αν θα αποκλείετε γενικά την αποδοχή των cookies. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, π.χ. για να αναγνωρίσουν ότι ο υπολογιστής σας έχει ήδη συνδεθεί με μια διαδικτυακή προσφορά (μόνιμα cookies) ή για να αποθηκεύσουν τις προσφορές που είδατε τελευταία φορά (session cookies). Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε μεγαλύτερη άνεση χρήσης. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες άνεσης, σας συνιστούμε να επιτρέψετε την αποδοχή των cookies για την προσφορά μας στο διαδίκτυο.

8. ασφάλεια και προστασία δεδομένων, επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά τη συλλογή, την αποθήκευση και την επεξεργασία τους κατά τρόπο ώστε να μην είναι προσβάσιμα σε τρίτους. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την πλήρη ασφάλεια των δεδομένων κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γι' αυτό σας συνιστούμε να στέλνετε πληροφορίες που απαιτούν υψηλό επίπεδο εμπιστευτικότητας μέσω ταχυδρομείου.


9 Αυτόματη αρχειοθέτηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Επισημαίνουμε ρητά ότι το σύστημα αλληλογραφίας μας διαθέτει αυτοματοποιημένη διαδικασία αρχειοθέτησης. Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αρχειοθετούνται γενικά ψηφιακά και με τρόπο που δεν επιδέχεται έλεγχο για λόγους φορολογικού δικαίου (GoBD §§ 146, 147 AO) και εμπορικού δικαίου. Η περίοδος αποθήκευσης μπορεί να είναι έως και 10 έτη. Για περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με την ψηφιακή αρχειοθέτηση, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι παρακαλούμε να μας στέλνετε τα έγγραφα της αίτησης μόνο σε μορφή αρχείου PDF. Τα συμπιεσμένα αρχεία (WinZip, WinRAR, 7Zip κ.λπ.) δεν θα επιτρέπονται από τα συστήματα ασφαλείας μας. Λάβετε υπόψη ότι τα έγγραφα της αίτησής σας δεν θα διαβιβαστούν σε κρυπτογραφημένη μορφή. Υποθέτουμε ότι μπορούμε επίσης να απαντήσουμε στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αίτησής σας χωρίς κρυπτογράφηση. Εάν δεν το επιθυμείτε αυτό, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά στο e-mail της αίτησής σας. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν μη εξουσιοδοτημένο έλεγχο των εγγράφων της αίτησης από τρίτους που μπορεί να συμβεί κατά τη διαβίβαση μη κρυπτογραφημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων.


10. πρόσωπο επικοινωνίας για θέματα προστασίας δεδομένων - υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:

Patrick Scholz
Διεύθυνση: ASGARD Datentechnik - Inh. Patrick A. Scholz, Westfalenstraße 32, 53844 Troisdorf
E-mail: DSB-Funken(at)asgard.net


11. ανάκληση της συγκατάθεσης - πληροφορίες για δεδομένα και αιτήματα αλλαγής - διαγραφή & δέσμευση δεδομένων

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα δωρεάν πληροφόρησης σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα σας και, κατά περίπτωση, το δικαίωμα διόρθωσης, αποκλεισμού ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Στη συνέχεια, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν εάν αυτό δεν αντιβαίνει στους νομικούς κανονισμούς. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την άδεια που μας χορηγήσατε για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να στείλετε αιτήματα για πληροφορίες, διαγραφή και διόρθωση των δεδομένων σας, καθώς και προτάσεις στην ακόλουθη διεύθυνση:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-mail: funken(at)funken.de
Fax: +49 (0) 2242 / 92 09 11