Εδώ θα βρείτε γενικές πληροφορίες για κάθε ανεμιστήρα. Αυτό περιλαμβάνει

  • Κείμενα προδιαγραφών
  • Χαρακτηριστικές καμπύλες
  • Φύλλα διαστάσεων
  • ATEX
  • Δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ
  • Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης

Λήψη ενημερωτικού δελτίου

Κατεβάστε το φύλλο Excel με τους αριθμούς των νέων άρθρων μας εδώ.

Κατεβάστε το

Γενικές πληροφορίες


Μικροί ακτινικοί ανεμιστήρες


Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες


Ανεμιστήρες οροφής