Μικρός ακτινικός ανεμιστήρας
FRv 110

Περισσότερες πληροφορίες

Έκδοση C - με πλαστικό βραχίονα

με πλαστικό βραχίονα και αποσβεστήρα κραδασμών κατάλληλο για κάθε θέση εγκατάστασης.

Έκδοση F - με πλαστική φλάντζα

Πλαστική φλάντζα με στεγανοποίηση και αποσβεστήρα κραδασμών κατάλληλη για κάθε θέση εγκατάστασης.

Μεταφορά επιθετικών και εκρηκτικών αερίων

Ο μικρός φυγοκεντρικός ανεμιστήρας FRv110 χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επιθετικών αερίων, ατμών και ομίχλης. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Διατίθεται είτε με πλαστικό βραχίονα είτε με πλαστική φλάντζα.

*Διατίθεται και σε λευκό