Ανεμιστήρας οροφής
FDv / FDvF 250

Περισσότερες πληροφορίες

Ανεμιστήρας οροφής με μείωση FDv

για τη μεταφορά επιθετικών αερίων, ατμών και ομίχλης

Ανεμιστήρας οροφής Flat FDvF

για τη μεταφορά επιθετικών αερίων, ατμών και ομίχλης

Μεταφορά επιθετικών και εκρηκτικών αερίων

Ο ανεμιστήρας οροφής FDv / FDvF 250 μεταφέρει επιθετικά αέρια, προαιρετικά και εκρηκτικά αέρια, ατμούς και ομίχλη. Συμβάλλει έτσι στην προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Η απευθείας κίνηση μέσω τριφασικού κινητήρα IEC-34 αποφεύγει την παραμόρφωση της θέσης εγκατάστασης σε περίπτωση σφάλματος.

*Διατίθεται και σε λευκό