Ανεμιστήρες

Η γκάμα των προϊόντων μας ως κατασκευαστής ανεμιστήρων περιλαμβάνει όχι μόνο εξαρτήματα για την κατασκευή πλαστικών εγκαταστάσεων, αλλά και ανεμιστήρες από θερμοπλαστικά υλικά. Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες και οι ανεμιστήρες οροφής καθώς και οι αξονικοί ανεμιστήρες που προσφέρουμε είναι εξαιρετικά κατάλληλοι για τη μεταφορά επιθετικού αέρα και αερίων. Οι εκρηκτικές ατμόσφαιρες μπορούν να μεταφερθούν με έναν ανεμιστήρα ειδικά σχεδιασμένο αποκλειστικά για αυτή την περίπτωση.

*Διατίθεται και σε λευκό

Οι ανεμιστήρες από πλαστικό (ανθεκτικό στη διάβρωση) χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση για την απομάκρυνση του χημικά μολυσμένου καυσαερίου στις ακόλουθες περιοχές:

  • Κτίρια εργαστηρίων
  • Χημική βιομηχανία
  • Βιομηχανία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης
  • Πανεπιστήμια
  • Σταθμοί φόρτισης μπαταριών
  • Εγκαταστάσεις βιοαερίου
  • Νοσοκομεία

Προβολή προϊόντων σε CAD

Μπορείτε να δείτε όλους τους ανεμιστήρες μας λεπτομερώς και σε κλίμακα στο CAD.

Αλλαγή σε CAD

Ανεμιστήρες για κάθε ανάγκη

Μπορείτε να προμηθευτείτε τους ακόλουθους ανεμιστήρες από εμάς:

Μικροί ακτινικοί ανεμιστήρες

Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες

Ανεμιστήρες οροφής

Κατάλογος προϊόντων

Περιηγηθείτε στον κατάλογο προϊόντων μας και βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για ανεμιστήρες και άλλα καλούπια εξαερισμού από πλαστικό.

Πλαστικά επιβραδυντικά φλόγας

Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες κατασκευάζονται στάνταρ από ανθεκτικό στη φλόγα πολυπροπυλένιο (PP). Για μεγαλύτερες ονομαστικές διαμέτρους ή ειδικούς τύπους, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν PVC, PP, PE και PVDF εκτός από τα προαναφερθέντα υλικά. Εκτός από τα θερμοπλαστικά, χρησιμοποιούνται διάφορα ειδικά υλικά (GRP, CfK, χάλυβας και ανοξείδωτος χάλυβας) ως υλικά πτερωτής, ανάλογα με τις ονομαστικές πιέσεις και άλλες παραμέτρους της διεργασίας.

Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες

Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες παρέχονται ως ανεμιστήρες άμεσης κίνησης (D). Ο σχεδιασμός των ανεμιστήρων και ο καθορισμός των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες εξαρτήσεις: Σύνθεση αερίου, θερμοκρασία και πυκνότητα του μέσου, καθώς και ταχύτητα της πτερωτής.