Εκτύπωση

Διαχειριστής ιστοτόπου κατά την έννοια του § 5 TMG

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

Τηλέφωνο: +49 (0) 2242 / 92 09 0
E-mail: funken(at)funken.de
Internet: www.funken.de

Εμπορικό μητρώο:
Πρωτοδικείο: Siegburg Local Court
Αριθμός μητρώου: HRB 6473

Διευθύνων Σύμβουλος:
Peter Müller

Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων σύμφωνα με το άρθρο 27 α Umsatzsteuergesetz:
DE 221 468 223

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 55 παράγραφος 2 RStV:
Peter Müller
(διεύθυνση όπως παραπάνω)

Πνευματικά δικαιώματα και τίτλοι εικόνας:
Τα περιεχόμενα του www.funken.de προστατεύονται - εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά - από πνευματικά δικαιώματα.
Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν επισημαίνονται με τους πιστωτικούς τίτλους των φωτογραφιών, όπου υπάρχουν, ή παρατίθενται παρακάτω, εκτός εάν έχουν ληφθεί από τον συγγραφέα.
Η χρήση φωτογραφιών σε ιστότοπους τρίτων είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο της αντίστοιχης άδειας του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.