Διαχωριστής σταγονιδίων

Τύπος TAHeco

Διαχωρισμός υγρών σωματιδίων, απλός και αποτελεσματικός

Τύπος TAHpro

Συμπεριλαμβανομένου του εξαεριστήρα, για υψηλότερες απαιτήσεις διαχωρισμού