Pyörreerotin

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Hyvä erotuskyky myös silloin, kun kaasuvirran nestekuormitus on suuri (myös kiintoainepitoisuuksien osalta).
  • Esierottelu, jos putkissa ja savupiipuissa esiintyy kondensaatiota ja kaasuvirtaan joutuu suhteellisen suuria pisaroita.
  • Poistoilmalinjojen kerrostumien estäminen
  • Korroosionkestävä, ei ole herkkä lialle, kestää useimpia vesipitoisia happoja ja emäksiä ja on erittäin kestävä.
  • Suunniteltu vaaka- ja pystysuoraa ilmavirtaa tai 45° asennustilannetta varten (kondenssivesiviemärin sijainti vaihtelee asennustilanteen mukaan)
  • lisämuotoilu myös ilman johtamiseen ylhäältä alaspäin
  • Kotelomateriaali PP:tä (palosuojattu DIN4102 B1), saatavana myös sähköä johtavana, valinnaisesti PE:stä, PVC:stä tai PVDF:stä tai valmiiksi laipallisella huuhtelulaitteella varustettuna
  • 15 kokoa poistoilmavirroille 400 - 33 000 m³/h. Jopa 80°C ja +/-2500Pa.

Lisätietoja

Optimaalinen erotustehokkuus poistoilmavirrassa

Tyyppi TAR