Tilkade eraldaja

Tüüp TAHeco

Vedelike osakeste eraldamine, lihtne ja tõhus

Tüüp TAHpro

Kaasa arvatud demister, kõrgema eraldusnõude jaoks