Privaatsuspoliitika

Täname teid meie veebilehe külastamise ja huvi eest meie ettevõtte vastu. Teie isikuandmete kaitse on meile oluline. Isikuandmed on individuaalne teave konkreetse või tuvastatava füüsilise isiku isiklike või faktiliste asjaolude kohta. See hõlmab selliseid andmeid nagu kodanikunimi, aadress, telefoninumber ja sünniaeg.

Kuna need andmed on erilise kaitse all, kogume neid ainult tehniliselt vajalikul määral. Järgnevalt selgitame, millist teavet me kogume teie külastuse ajal meie veebisaidil ja kuidas seda kasutatakse.

Meie andmekaitsepraktika on kooskõlas föderaalse andmekaitseseaduse (BDSG) ja telemediaseaduse (TMG) eeskirjadega. Me kogume, töötleme ja säilitame teie isikuandmeid ainult päringute töötlemiseks ja vajaduse korral tellimuste/lepingute töötlemiseks. Teie andmeid kasutatakse ainult nõusolekuga määratud edasistel eesmärkidel, nt uudiskirja kaudu pakkumistest teavitamiseks jne, kui olete selleks eelnevalt eraldi nõusoleku andnud.

1. vastutav asutus TMG § 13 lg 1 / BDSG § 3 lg 7 tähenduses.

Vastutav asutus andmekaitseõiguse tähenduses on:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-post: funken(at)funken.de

2 Anonüümne / pseudonüümne veebilehe kasutamine

Põhimõtteliselt võite meie veebisaiti külastada ilma isikuandmeid esitamata.

Anonüümsed kasutusandmed kas ei viita algusest peale tuvastatud või tuvastatavale isikule või on hiljem anonüümseks muudetud nii, et isikut ei saa enam tuvastada või ei saa enam tuvastada.

Pseudonüümide kasutamise andmeid ei liideta pseudonüümi kandja andmetega. Pseudonüümseid kasutusprofiile ei looda.


3 Veebisaidi eriülesanded

Meie veebisait pakub teile erinevaid funktsioone, mille kasutamisega kaasneb isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine meie poolt. Järgnevalt selgitame, mis juhtub nende andmetega:

 • Kontaktvorm(id):
  Kasutame meie kontaktvormi(de) kaudu kogutud andmeid ainult kontaktvormi(de) kaudu saadud päringute töötlemiseks. Pärast päringute töötlemist kustutatakse kogutud andmed viivitamata, välja arvatud juhul, kui on olemas seaduslikud säilitamisperioodid.
 • Uudiskiri:
  Meie uudiskirja registreerimismaski salvestatud andmeid kasutame ainult meie uudiskirja saatmiseks, milles teavitame teid kõigist meie teenustest. Pärast registreerimist saadame teile kinnitava e-kirja, mis sisaldab linki, millele peate klõpsama, et lõpetada meie uudiskirjale registreerimine (topeltregistreerimine). Te saate uudiskirjast igal ajal loobuda, klõpsates tellimuse tühistamise lingil. Me kustutame teie andmed kuue kuu jooksul pärast tellimuse tühistamist. Samuti, kui te ei lõpeta oma tellimust, kustutame teie andmed kuue kuu jooksul.


4. krediidihindamine / punktisüsteem

Kuivõrd me pakume ettemakseteenuseid, jätame endale õiguse oma õigustatud huvide kaitsmiseks hankida matemaatilis-statistiliste menetluste alusel krediidivõimelisuse teavet järgmis(t)elt ettevõttelt või ettevõtetelt:

 • Creditreform Bonn Domschke & Rossen KG, Graurheindorfer Str. 92, 53117 Bonn(www.creditreform-bonn.de)

  Selleks edastame krediidihindamiseks vajalikud isikuandmed ja kasutame saadud teavet makseviivituse statistilise tõenäosuse kohta. Krediidivõimelisuse teave võib sisaldada tõenäosuse väärtusi (skooriväärtusi), mis arvutatakse teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistiliste menetluste alusel. Selle protsessi käigus tuletatakse kliendi tulevane makseviivituse risk paljude tunnuste, näiteks sissetuleku, aadressiandmete, elukutse, perekonnaseisu ja varasema maksekäitumise põhjal. Tulemus väljendatakse makseväärtuse (nn skoori) kujul. Sel viisil saadud teave on aluseks meie otsusele lepingulise suhte loomise, rakendamise või lõpetamise kohta.

  Võimalus valida üks pakutavatest makseviisidest ei sõltu siiski sellisest teabest.


5. andmete edastamise / kasutusotstarbe piiramine

Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult siis, kui see on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks, eelkõige sõlmitud lepingu töötlemiseks. Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud eespool nimetatud lepingu- ja maksetöötluse eesmärgil.

Kui annate meile isikuandmeid osana selgesõnalisest nõusolekust, kasutatakse neid andmeid ainult sel eesmärgil, millel nõusolek põhineb ja millega te olete eelnevalt nõustunud. Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik või seadusega nõutav andmete kogumise eesmärgi saavutamiseks. Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Teie kaitsmist väärivaid huve võetakse arvesse vastavalt õigusnormidele. Teavet teie kohta salvestatud andmete kohta saate vastutavast asutusest.


6 Käesoleva veebisaidi külastuste statistiline analüüs

Me kogume, töötleme ja salvestame järgmisi andmeid, kui sellele veebisaidile või üksikutele veebisaidi failidele sisenetakse: IP-aadress, veebisait, millelt faili vaadati, faili nimi, juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg, edastatud andmete hulk ja aruanne juurdepääsu edukuse kohta (nn veebilogi). Me kasutame neid juurdepääsuandmeid ainult isikustamata kujul meie veebisaidi pidevaks täiustamiseks ja statistilistel eesmärkidel.
Kasutame ka järgmisi pluginaid ja aktiivseid skripte, et hinnata selle veebisaidi külastusi:

 • Google Analytics:

  See veebileht kasutab Google Analytics'i, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi: Google). Google Analytics kasutab erinevaid meetodeid, sealhulgas nn küpsiseid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida selle veebisaidi kasutamist külastajate poolt. Google Analytics'i saadud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse Google'i serveritele, mis võivad asuda väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike ja vajaduse korral väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna lepingule allakirjutanud riike. Kui aktiveerite selle veebisaidi Google Analyticsi jälgimiskoodis IP-aadressi anonümiseerimise, siis Google anonümiseerib teie IP-aadressi enne edastamist. See veebisait kasutab Google Analyticsi jälgimiskoodi, mida operaator gat._anonymizeIp(); on laiendanud, et võimaldada ainult anonüümset IP-aadresside kogumist (nn IP-masking). Selle veebisaidi operaatori nimel kasutab Google seda teavet selleks, et hinnata teie külastust sellel veebisaidil, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda veebisaidi operaatorile muid veebisaidi tegevuse ja internetikasutusega seotud teenuseid. Teie brauseri poolt Google Analyticsi raames edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega. Saate Google'i küpsiste salvestamist takistada, seadistades oma brauseri tarkvara vastavalt. Juhime siiski tähelepanu sellele, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki selle veebisaidi funktsioone täies ulatuses. Lisaks saate Google'i küpsise poolt genereeritud ja teie veebilehe kasutamisega seotud andmete (sh teie IP-aadress) kogumist ja nende andmete töötlemist Google'i poolt takistada, laadides alla ja installides veebilehitsejaplugina, mis on saadaval alljärgneva lingi(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) all. Google Analyticsi turvalisuse ja andmekaitse põhimõtted on leitavad aadressil http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.


7. teave küpsiste kasutamise kohta

Me kasutame küpsiseid erinevatel lehekülgedel, et muuta meie veebilehe külastamine atraktiivseks ja võimaldada teatud funktsioonide kasutamist. Nn küpsised on väikesed tekstifailid, mida teie brauser võib teie arvutisse salvestada. Küpsisefaili paigutamise protsessi nimetatakse ka "küpsise seadmiseks". Saate ise oma brauseri seadistada vastavalt oma soovile, et teid teavitatakse küpsiste seadmisest, otsustate iga juhtumi puhul eraldi, kas aktsepteerida neid või üldiselt aktsepteerida või üldiselt välistada küpsiste vastuvõtmine. Küpsiseid võib kasutada erinevatel eesmärkidel, näiteks selleks, et tuvastada, et teie arvuti on juba olnud ühenduses veebipakkumisega (püsiküpsised) või et salvestada viimati vaadatud pakkumisi (seansiküpsised). Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile suuremat kasutusmugavust. Meie mugavusfunktsioonide kasutamiseks soovitame lubada küpsiste vastuvõtmist meie veebipakkumise jaoks.

8. andmeturve ja andmekaitse, teabevahetus e-posti teel

Teie isikuandmeid kaitstakse kogumise, säilitamise ja töötlemise ajal tehniliste ja korralduslike meetmetega nii, et need ei ole kolmandatele isikutele kättesaadavad. Me ei saa e-posti teel suhtlemisel tagada täielikku andmete turvalisust, seega soovitame saata kõrget konfidentsiaalsust nõudvat teavet posti teel.


9 Automaatne e-posti arhiveerimine
Juhime selgesõnaliselt tähelepanu sellele, et meie postisüsteemis on automaatne arhiveerimisprotseduur. Sellisel juhul arhiveeritakse kõik sissetulevad ja väljaminevad e-kirjad maksuseaduse (GoBD §-d 146, 147 AO) ja äriõiguse tõttu üldjuhul digitaalselt ja revisjonikindlalt. Säilitamisperiood võib olla kuni 10 aastat. Digitaalse arhiveerimisega seotud täiendavate küsimuste korral võtke palun ühendust meie andmekaitseametnikuga. Lisaks juhime tähelepanu sellele, et palun saatke meile kandideerimisdokumendid ainult PDF-vormingus. Komplekteeritud (WinZip, WinRAR, 7Zip jne) faile ei lubata meie turvasüsteemidest läbi. Pidage meeles, et teie taotlusdokumente ei edastata krüpteeritud kujul. Eeldame, et võime ka teie taotluste e-kirjadele krüpteerimata vastata. Kui te seda ei soovi, andke meile sellest teada oma avalduse e-kirjas. Me ei vastuta kolmandate isikute poolt taotluste dokumentide loata kontrollimise eest, mis võib toimuda krüpteerimata e-kirjade edastamise ajal.


10. kontaktisik andmekaitseküsimustes - andmekaitseametnik

Kui teil on küsimusi seoses andmekaitsega, võtke palun ühendust meie andmekaitseametnikuga:

Patrick Scholz
Aadress: ASGARD Datentechnik - Inh. Patrick A. Scholz, Westfalenstraße 32, 53844 Troisdorf
E-mail: DSB-Funken(at)asgard.net


11. nõusoleku tühistamine - andmete teavitamine ja muutmistaotlused - andmete kustutamine ja blokeerimine

Vastavalt föderaalsele andmekaitseseadusele on teil õigus saada tasuta teavet oma salvestatud andmete kohta ning vajaduse korral õigus neid andmeid parandada, blokeerida või kustutada. Seejärel kustutatakse teie andmed, kui see ei ole vastuolus õigusnormidega. Te võite igal ajal tühistada meile antud loa oma isikuandmete kasutamiseks. Te võite igal ajal saata oma andmete teavitamise, kustutamise ja parandamise taotlusi ning ka ettepanekuid järgmisel aadressil:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-mail: funken(at)funken.de
Fax: +49 (0) 2242 / 92 09 11