Tsentrifugaalventilaator
FRv 200 / 225

Täiendav teave

Otsevedetud tsentrifugaalventilaator

plastikust klambriga ja vibratsioonisummutiga, mis sobib mis tahes paigaldusasendisse.

Agressiivsete ja plahvatusohtlike gaaside vedu

FRv 200/225 tsentrifugaalventilaator juhib agressiivseid gaase, soovi korral ka plahvatusohtlikke gaase, auru ja udusid. Seega aitab see kaasa inimeste ja keskkonna kaitsmisele. IEC-34 kolmefaasilise mootori kaudu toimuv otsekäik väldib rikke korral paigaldusasendi deformeerumist.

*Va saadaval ka valge värvusega