Radiaalventilaator
FRv 125

Täiendav teave

Otsekäiguga radiaalventilaator

plastikust konsooli ja vibratsioonisummutiga, mis sobib mis tahes paigaldusasendisse.

Sööbivate ja plahvatusohtlike gaaside väljalaskmine

Radiaalventilaator FRv 125 eemaldab korrosiivsed gaasid ja soovi korral ka plahvatusohtlikud gaasid, aurud ja udud. Seega aitab see kaasa inimeste ja keskkonna kaitsmisele. Otseajam IEC 34 kolmefaasilise mootori kaudu väldib paigaldusasendi deformeerumist rikke korral.

* saadaval ka valge värvusega