Katuseventilaator
FDv / FDvF 250 / 280

Täiendav teave

Katuseventilaator koos reduktsiooniga FDv

agressiivsete gaaside, aurude ja udu transportimiseks

Katuseventilaator Flat FDvF

agressiivsete gaaside, aurude ja udu transportimiseks

Agressiivsete ja plahvatusohtlike gaaside vedu

FDv / FDvF 250 / 280 katusepihustid juhivad agressiivseid gaase, soovi korral ka plahvatusohtlikke gaase, auru ja udusid. Seega aitab see kaasa inimeste ja keskkonna kaitsmisele. IEC-34 kolmefaasilise mootori kaudu toimuv otsekäik väldib rikke korral paigaldusasendi deformeerumist.

*Va saadaval ka valge värvusega