Lille radialventilator
FRv 075

Yderligere oplysninger

Version C - med plastbeslag

med plastbeslag og vibrationsdæmper, der passer til enhver monteringsposition.

Version F - med plastflange

Plastflange med tætning og vibrationsdæmper, der passer til enhver monteringsposition.

Transport af aggressive og eksplosive gasser

Den lille radialventilator FRv075 transporterer aggressive gasser, dampe og tåger og bidrager dermed til at beskytte mennesker og miljø. Ventilspjældet kan som ekstraudstyr leveres med plastbeslag eller plastflange.

*fås også i hvid