Odstředivý ventilátor
FRv 250

Další informace

Odstředivý ventilátor s přímým pohonem

s plastovým držákem a tlumičem vibrací vhodným pro libovolnou montážní polohu.

Doprava agresivních a výbušných plynů

Odstředivý ventilátor FRv 250 přenáší agresivní plyny, případně také výbušné plyny, páry a mlhu. Přispívá tak k ochraně lidí a životního prostředí. Přímý pohon prostřednictvím třífázového motoru IEC-34 zabraňuje deformaci montážní polohy v případě poruchy.

*K dispozici také v bílé barvě