Сепаратор на капки

Тип TAHeco

Разделяне на течни частици, просто и ефективно

Тип TAHpro

Включително деминератор, за по-високи изисквания за разделяне