Политика за поверителност

Благодарим ви, че посетихте нашия уебсайт и проявихте интерес към нашата компания. Защитата на вашите лични данни е важна за нас. Личните данни са индивидуална информация за личните или фактическите обстоятелства на конкретно физическо лице или на физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Това включва информация като гражданско име, адрес, телефонен номер и дата на раждане.

Тъй като тези данни се ползват със специална защита, ние ги събираме само дотолкова, доколкото е технически необходимо. По-долу ще обясним каква информация събираме по време на посещението ви на нашия уебсайт и как се използва тя.

Нашата практика за защита на данните е в съответствие с разпоредбите на Федералния закон за защита на данните (BDSG) и Закона за телемедиите (TMG). Ще събираме, обработваме и съхраняваме вашите лични данни само за целите на обработката на запитвания и, ако е необходимо, за обработката на поръчки/договори. Данните ви ще бъдат използвани само за допълнителни цели, посочени в съгласието, например за информиране за оферти чрез бюлетин и т.н., ако предварително сте дали отделно съгласие.

1. отговорен орган по смисъла на § 13, ал. 1 от TMG / § 3, ал. 7 от BDSG

Отговорният орган по смисъла на закона за защита на данните е:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-mail: funken(at)funken.de

2 Анонимно/псевдонимно използване на интернет сайта

По принцип можете да посещавате нашия уебсайт, без да предоставяте никакви лични данни.

Анонимните данни за използване или не се отнасят до идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице от самото начало, или се анонимизират след това по такъв начин, че да не може да се извърши или да не може да се извърши допълнително идентифициране на лицето.

Данните за използването на псевдоним не се обединяват с данните на носителя на псевдонима. Не се създават псевдонимни профили за използване.


3 Специални функции на уебсайта

Нашият уебсайт ви предлага различни функции, чието използване включва събиране, обработване и съхранение на лични данни от наша страна. По-долу ще обясним какво се случва с тези данни:

 • Формуляр(и) за контакт:
  Ще използваме данните, събрани чрез нашия(те) формуляр(и) за контакт, само за да обработваме запитвания, получени чрез формуляра(ите) за контакт. След обработката на запитванията събраните данни ще бъдат изтрити незабавно, освен ако няма законови срокове за съхранение.
 • Информационен бюлетин:
  Данните, записани в регистрационната маска на нашия информационен бюлетин, ще бъдат използвани от нас изключително за изпращане на нашия информационен бюлетин, в който ви информираме за всички наши услуги. След регистрацията ще ви изпратим имейл за потвърждение, съдържащ връзка, която трябва да кликнете, за да завършите регистрацията за нашия бюлетин (двойно включване). Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време, като кликнете върху връзката за отписване. Вашите данни ще бъдат изтрити от нас в рамките на шест месеца след отписването. Също така, ако не завършите абонамента си, данните ви ще бъдат изтрити от нас в рамките на шест месеца.


4. кредитна оценка / скоринг

Доколкото предоставяме авансови услуги, си запазваме правото, за да защитим законните си интереси, да получим информация за кредитоспособността въз основа на математико-статистически процедури от следното дружество или дружества:

 • Creditreform Bonn Domschke & Rossen KG, Graurheindorfer Str. 92, 53117 Bonn(www.creditreform-bonn.de)

  За тази цел предаваме личните данни, необходими за кредитна оценка, и използваме получената информация за статистическата вероятност за неизпълнение на задълженията. Информацията за кредитоспособността може да включва вероятностни стойности (стойности на показателя), които се изчисляват въз основа на научно признати математико-статистически процедури. В този процес бъдещият риск от неплащане на клиента се определя от голям брой характеристики, като например доход, адресни данни, професия, семейно положение и предишно поведение при плащане. Резултатът се изразява под формата на стойност на плащането (т.нар. оценка). Получената по този начин информация е основа за нашето решение относно установяването, изпълнението или прекратяването на договорните отношения.

  Изборът на един от предлаганите начини на плащане обаче не зависи от тази информация.


5. прехвърляне на данни/ограничаване на целите

Предаваме лични данни на трети страни само ако това е необходимо, за да изпълним договорните си задължения, по-специално за изпълнение на сключен договор. Личните данни няма да бъдат предавани на трети страни, освен за посочените цели за обработка на договори и плащания.

Ако ни предоставите лични данни като част от изрично съгласие, тези данни ще бъдат използвани само за целта, на която се основава съгласието и за която сте се съгласили предварително. Ще съхраняваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо или законово изискуемо за предвидената цел на събирането на данните. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Вашите интереси, които заслужават защита, ще бъдат взети под внимание в съответствие със законовите разпоредби. Можете да получите информация за съхраняваните данни, свързани с вас, от компетентната служба.


6 Статистически анализ на посещенията на този уебсайт

Събираме, обработваме и съхраняваме следните данни, когато се осъществява достъп до този уебсайт или отделни файлове на уебсайта: IP адрес, уебсайт, от който е осъществен достъпът до файла, име на файла, дата и час на достъпа, обем на прехвърлените данни и отчет за успеха на достъпа (т.нар. уеб дневник). Използваме тези данни за достъп изключително в неперсонализирана форма за непрекъснато подобряване на нашия уебсайт и за статистически цели.
Освен това използваме следните плъгини и активни скриптове, за да оценяваме посещенията на този уебсайт:

 • Google Analytics:

  Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (наричана по-долу Google). Google Analytics използва различни техники, включително т.нар. "бисквитки", които се съхраняват на вашия компютър и които позволяват анализ на използването на този уебсайт от посетителите. Информацията, получена от Google Analytics за използването на този уебсайт, се предава на сървъри на Google, които може да се намират в държави извън държавите-членки на Европейския съюз и, когато е приложимо, извън държавите, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство. Ако активирате анонимизиране на IP адреса в кода за проследяване на Google Analytics на този уебсайт, вашият IP адрес ще бъде анонимизиран от Google преди предаването му. Този уебсайт използва код за проследяване на Google Analytics, който е разширен от оператора gat._anonymizeIp(); за да се даде възможност за анонимно събиране на IP адреси (т.нар. IP маскиране). От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация с цел оценка на посещението ви на този уебсайт, съставяне на отчети за дейността на уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет, на оператора на уебсайта. IP адресът, предаден от вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде обединен с други данни на Google. Можете да предотвратите съхраняването на бисквитките на Google, като настроите софтуера на браузъра си по съответния начин. Въпреки това бихме искали да отбележим, че в този случай е възможно да не можете да използвате всички функции на този уебсайт в пълния им обем. Освен това можете да предотвратите събирането от Google на данни, генерирани от "бисквитката" на Google и свързани с използването на уебсайта (вкл. вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, която е достъпна под следната връзка(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Принципите за сигурност и защита на данните на Google Анализ можете да намерите на адрес http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.


7. информация за използването на бисквитки

Използваме "бисквитки" на различни страници, за да направим посещението на нашия уебсайт привлекателно и да дадем възможност за използване на определени функции. Така наречените "бисквитки" са малки текстови файлове, които вашият браузър може да съхранява на компютъра ви. Процесът на поставяне на файл "бисквитка" се нарича още "поставяне на бисквитка". Можете сами да настроите браузъра си според желанията си, така че да сте информирани за настройката на "бисквитките", да решавате за всеки отделен случай дали да ги приемате, да приемате или да изключвате приемането на "бисквитки". Бисквитките могат да се използват за различни цели, например за разпознаване на това, че компютърът ви вече се е свързвал с дадена уеб оферта (постоянни бисквитки), или за запазване на последно разглежданите оферти (сесийни бисквитки). Използваме "бисквитки", за да ви осигурим по-голямо удобство при ползване. За да използвате нашите функции за удобство, препоръчваме да разрешите приемането на "бисквитки" за нашата уеб оферта.

8. сигурност на данните и защита на данните, комуникация по електронна поща

Вашите лични данни са защитени чрез технически и организационни мерки по време на събирането, съхранението и обработката им по такъв начин, че да не са достъпни за трети страни. Не можем да гарантираме пълна сигурност на данните при комуникация по електронна поща, затова ви препоръчваме да изпращате информация, изискваща високо ниво на поверителност, по пощата.


9 Автоматично архивиране на електронна поща
Изрично посочваме, че нашата система за електронна поща разполага с автоматична процедура за архивиране. В този случай всички входящи и изходящи имейли обикновено се архивират в цифров вид и по начин, който не позволява извършването на проверки, от съображения, свързани с данъчното право (§§ 146, 147 от Закона за данъците върху добавената стойност) и търговското право. Срокът на съхранение може да бъде до 10 години. За допълнителни въпроси относно това цифрово архивиране, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните. Освен това бихме искали да обърнем внимание, че моля изпращайте документите за кандидатстване само в PDF формат. Файловете с цип (WinZip, WinRAR, 7Zip и др.) няма да бъдат допуснати през нашите системи за сигурност. Моля, имайте предвид, че документите ви за кандидатстване няма да бъдат предадени в криптиран вид. Предполагаме, че можем да отговорим на вашите имейли за кандидатстване и без криптиране. Ако не желаете това, моля, уведомете ни за това в имейла си за кандидатстване. Не носим отговорност за неразрешена проверка на документите за кандидатстване от трети страни, която може да възникне по време на предаването на некриптирани имейли.


10. лице за контакт по въпросите на защитата на данните - длъжностно лице по защита на данните

Ако имате въпроси относно защитата на данните, моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните:

Патрик Шолц
Адрес: ASGARD Datentechnik - Inh. Patrick A. Scholz, Westfalenstraße 32, 53844 Troisdorf
E-mail: DSB-Funken(at)asgard.net


11. оттегляне на съгласието - информация за данни и искания за промяна - изтриване и блокиране на данни

Съгласно Федералния закон за защита на данните имате право на безплатна информация за съхраняваните от вас данни и, ако е приложимо, право да коригирате, блокирате или изтриете тези данни. След това данните ви ще бъдат изтрити, ако това не противоречи на правните разпоредби. Можете да оттеглите предоставеното ни разрешение за използване на личните ви данни по всяко време. Можете да изпращате искания за информация, изтриване и коригиране на вашите данни, както и предложения по всяко време на следния адрес:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-mail: funken(at)funken.de
Факс: +49 (0) 2242 / 92 09 11