Центробежен вентилатор
FRv 250

Допълнителна информация

Центробежен вентилатор с директно задвижване

с пластмасова скоба и виброизолационен амортисьор, подходящ за всяка позиция на монтаж.

Пренасяне на агресивни и взривоопасни газове

Центробежният вентилатор FRv 250 пренася агресивни газове, а по желание и взривоопасни газове, пари и мъгли. По този начин тя допринася за опазването на хората и околната среда. Директното задвижване чрез трифазен двигател IEC-34 предотвратява деформацията на монтажната позиция в случай на повреда.

*Наличен и в бяло