Покривен вентилатор
FDv / FDvF 160 /180

Допълнителна информация

Покривен вентилатор с редукция FDv

за пренос на агресивни газове, пари и мъгла

Покривен вентилатор Плосък FDvF

за пренос на агресивни газове, пари и мъгла

Пренасяне на агресивни и взривоопасни газове

Покривният вентилатор FDv / FDvF 160 /180 пренася агресивни газове, а по желание и взривоопасни газове, пари и мъгли. По този начин тя допринася за опазването на хората и околната среда. Директното задвижване чрез трифазен двигател IEC-34 предотвратява деформацията на монтажната позиция в случай на повреда.

*Наличен и в бяло